Search by category:
World

9/11 Victim Identified With DNA Testing

New York City’s Medical Examiner’s Office identified the remains of one more victim of the World Trade Center terror attacks of September 11, 2001, following advances in DNA analysis.

Văn phòng Giám định Y khoa Thành phố New York đã nhận dạng được phần còn lại của một nạn nhân liên quan tới cuộc tấn công khủng bố ở Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11 tháng 9 năm 2001, sau những tiến bộ trong phân tích DNA.

Forensic(1) biologists identified skeletal(2) matter found at the site as the remains of Scott Michael Johnson, who was 26 years old when he died, according to The New York Times.

Các nhà sinh học pháp y đã xác định được phần xương được tìm thấy tại địa điểm này là của Scott Michael Johnson, 26 tuổi khi anh qua đời, theo tờ The New York Times.

Johnson is the 1,642nd victim to be identified as a casualty(3) of the terror attacks, which saw as many as 2,753 people killed after hijackers crashed two airplanes into the twin towers almost 17 years ago.

Johnson là được xác đinh là nạn nhân thứ 1642 của cuộc tấn công khủng bố, có tới 2,753 người thiệt mạng sau khi những tên khủng bố đâm hai chiếc máy bay vào tòa tháp đôi gần 17 năm về trước.

9/11 is still with us
9/11 is still with us

Johnson was a securities analyst at the investment banking firm Keefe, Bruyette & Woods, according to the Times.

Johnson là một nhà phân tích chứng khoán tại hãng ngân hàng đầu tư Keefe, Bruyette & Woods, theo tờ Times.

The company was located on the 89th floor of the south tower.     

Công ty nằm trên tầng 89 của tòa tháp phía nam.

Johnson was the first victim to be identified in almost in a year, according to the Times.

Johnson là nạn nhân đầu tiên được xác định trong vòng một năm nay, theo tờ Times.

The last identification was made in August 2017, with forensic biologists identifying a man whose name was withheld at the request of his family. 

Nạn nhân gần nhất được xác định vào tháng 8 năm 2017, khi các nhà sinh học pháp y nhận dạng một người đàn ông được dấu tên theo yêu cầu của gia đình.

Chief Medical Examiner Barbara Sampson said in a statement to CBS News that in 2001, her office “made a commitment to the families of victims that we would do whatever it takes, for as long as it takes, to identify their loved ones.

Giám đốc y khoa Barbara Sampson nói trong một thông báo với hãng tin CBS News vào năm 2001 rằng trung tâm của cô cam kết với gia đình các nạn nhân “ chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì dù có lâu tới đâu để xác định những người thân yêu của họ.”

“This identification is the result of the tireless dedication(4) of our staff to this ongoing mission,” she added.

“Việc nhận dạng lần này là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của nhân viên chúng tôi đối với nhiệm vụ vẫn còn dang dở này”, bà nói thêm.

9/11 Memorial at World Trade Center, Ground Zero, New York
9/11 Memorial at World Trade Center, Ground Zero, New York

Scott Johnson’s mother, Ann Johnson, told the Times that she and her daughter “sat there and both cried” when they received final confirmation of her son’s death.

Mẹ của Scott Johnson, Ann Johnson, nói với tờ Times rằng bà và con gái bà “đã ngồi đó và cả hai đều khóc” khi họ nhận được xác nhận cuối cùng về cái chết của con trai bà.

“You get pulled right back into it,” she said, adding that “it also means there’s a finality.”

” You get pulled right back into it,” cô nói, thêm rằng “đó cũng có nghĩa là một sự kết thúc.”

“Somehow, I always thought he would just walk up and say, ‘Here I am. I had amnesia,” she said.

A Portrait of Grief published in the Times described Johnson as someone who loved to travel, and mentioned trips to Cuba and Egypt.

Một bức ảnh kỉ niệm đầy nỗi thương tiếc được đăng trong tờ Times mô tả Johnson là một người thích đi du lịch và có đề cập đến các chuyến đi tới Cuba và Ai Cập.

Johnson had been planning to visit South America next to “explore a culture that fascinated(5) him,” according to the portrait.

Johnson đã có kế hoạch đến thăm Nam Mỹ sau khi “khám phá ra một nền văn hóa hấp dẫn anh “, theo như trên bức ảnh.

He was remembered by friends as someone who also loved music–he had invested in a live music club in Williamsburg, Brooklyn.

Anh đã được bạn bè nhớ đến như một người yêu thích âm nhạc – anh đã đầu tư vào một câu lạc bộ nhạc sống ở Williamsburg, Brooklyn.

  1. Forensic (adj): thuộc pháp y, liên quan tới khám nghiệm

Forensic examination revealed a large quantity of poison in the dead man’s stomach.

  1. Skeletal (adj): thuộc xương, có tính chất thuộc xương hoặc miêu tả một phần cốt lõi quan trọng.

He suffered serious skeletal injuries in the accident.

The newspaper report gave only a skeletal account of the debate.

  1. Casualty (noun): nạn nhân bị thương hoặc chết trong tai nạn hay chiến tranh

The train was derailed but there were no casualties, police said.

The number of casualties in both wars was appallingly high.

  1. Dedication (noun): sự cống hiến, sự hiến dâng

He has always shown great dedication to the cause.

She thanked the staff for their dedication and enthusiasm.

  1. Fascinated (adj): mê hoặc, quyến rũ

We watched fascinated as he cleaned and repaired the watch.

They were absolutely fascinated by the game.

Nguồn: Newsweek

Đọc thêm các bài viết cùng chuyên mục tại đây.

9/11 Victim Identified With DNA Testing
Đánh giá bài viết

Post Comment

Dictionary
  • dictionary
  • English Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com