Home Chưa được phân loại Cổ động viên Việt Nam có “âm thanh ăn mừng” lớn nhất giải đấu