Home » VN » Đột kích quán Bar, nhiều du khách nước ngoài đang phê pha

Đột kích quán Bar, nhiều du khách nước ngoài đang phê pha

Quán bar Pub Crazy Cort nơi phát hiện 21 du khách dương tính với chất ma túy
Quán bar Pub Crazy Cort nơi phát hiện 21 du khách dương tính với chất ma túy

A late-night raid(1) on a bar in central Vietnam’s Da Nang Thursday found dozens of drug users, including foreign tourists.

Một cuộc đột kích đêm muộn vào một quán bar ở Đà Nẵng hôm thứ Năm vừa rồi đã tìm thấy hàng chục người sử dụng ma túy, kể cả khách du lịch nước ngoài.

Police caught Nguyen Quang Anh Quan, 19, selling marijuana(2) to customers in front of the Pub Crazy Cort bar on An Thuong 6 Street in Ngu Hanh Son District, a 15-minute drive from downtown Da Nang, at 10 p.m. Thursday.

Cảnh sát bắt giữ Nguyễn Quang Anh Quân, 19 tuổi, bán cần sa cho khách hàng ở phía trước quán bar Crazy Cort trên đường An Thượng 6 ở Quận Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 15 phút lái xe, lúc 10 giờ tối thứ năm.

Hundreds of police officers then raided the bar and found many party goers(3), both Vietnamese and foreigners, smoking cannabis.

Hàng trăm cảnh sát sau đó đột kích vào quán bar và tìm thấy nhiều “Party Goer” cả người Việt Nam và người nước ngoài đang hút cần sa.

On the second floor of the bar, police seized multiple tools used for smoking marijuana offered by 18-year-old Tong Duy Phong. He was also arrested pending further investigation.

Trên tầng hai của quán bar, cảnh sát đã tịch thu nhiều vật dụng được sử dụng để hút cần sa được cung cấp bởi Tống Duy Phong, 18 tuổi. Anh ta cũng bị bắt và đang chờ điều tra thêm.

Around 60 suspected drug users were taken to the police station for testing. And 21 of them, three Vietnamese and 18 foreigners, tested positive.

Khoảng 60 người bị nghi ngờ sử dụng ma túy đã được đưa đến đồn cảnh sát để xét nghiệm. Và 21 trong số đó, ba người Việt Nam và 18 người nước ngoài, kết quả dương tính.

The foreign tourists were from Australia, Colombia, Malaysia, New Zealand, South Africa, the U.K. and the U.S., police said Friday.

Cảnh sát cho biết các khách du lịch nước ngoài đến từ Úc, Colombia, Malaysia, New Zealand, Nam Phi, Vương quốc Anh và Mỹ.

Marijuana is illegal in Vietnam, and those convicted of smuggling(4) or trading marijuana can face long jail terms or even death penalty. Users are subject to cash fines.

Cần sa là hàng cấm ở Việt Nam, và những người bị kết án buôn lậu hoặc buôn bán cần sa có thể đối mặt với án tù lâu năm hoặc thậm chí tử hình. Người sử dụng phải chịu tiền phạt.

  1. Raid /reɪd/ : đột kích, khám xét, vây bắt

Police officers from the organized crime division have raided businesses in central London.

The nomads raided the enemy camp and captured over 100 camels.

  1. Marijuana /ˌmer.əˈwɑː.nə/ : cần sa

They were convicted of possessing large quantities of marijuana.

  1. Party goer: người đi tiệc tùng, bay lắc trên bar
  2. Smuggle /’smʌgl/ : buôn lậu

She was caught trying to smuggle 26 kilos of heroin out of/into the country.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *