Home Thế giới Cảnh sát Pháp phun vòi rồng, bắn hơi cay vào người biểu tình