Home » Blog » Ngữ pháp tiếng Anh » Câu Đảo Ngữ – Tất tần tật về các dạng đảo ngữ thường gặp

Câu Đảo Ngữ – Tất tần tật về các dạng đảo ngữ thường gặp

các dạng câu đảo ngữ

banner ads

Trong tiếng Anh, khi muốn nhấn mạnh về một sự việc hay một tính chất nào đó thì cấu trúc phổ biến nhất mà chúng ta thường dùng đó là Câu đảo ngữ. Vậy muốn biết có bao nhiêu dạng đảo ngữ và sử dụng chúng như thế nào cho đúng thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé:

CÂU ĐẢO NGỮ

Câu đảo ngữ là một dạng câu được người nói sử dụng để nhấn mạnh một sự vật hay sự việc nào đó. Hoặc câu đảo ngữ có thể dùng để làm nổi bật câu nói hơn, thu hút người nghe để họ cảm thấy bắt tai hơn về câu chuyện đang nói.

CẤU TRÚC CÂU ĐẢO NGỮ

<Từ có chức năng đảo ngữ> + TĐT (Auxiliary) + S + V…, S + V…

Ex: No sooner had Na come back home when her phone rang.

(Na vừa trở về nhà thì điện thoại của cô ấy đổ chuông)

*Note: Câu đảo ngữ cũng có thể là câu hỏi.

Ex: Is she a wonderful doctor?

(Cô ấy là một bác sĩ tuyệt vời? – nhấn mạnh về việc làm của cô ấy thực sự rất tốt)

CÁC DẠNG CÂU ĐẢO NGỮ

1. Đảo ngữ với câu điều kiện bỏ “If”

Type 1:

If + S + Vhiện tại đơn, S + will + Vinf…

= Should + S + Vinf, S + will + Vinf…

Ex: If Phong borrow some money from his best friend, he will buy this white car.

(Nếu Phong vay tiền từ bạn thân anh ấy, anh ấy sẽ mua chiếc xe màu trắng này)

➔ Should Phong borrow some money from his best friend, he will buy this white car.

(Nếu Phong vay tiền từ bạn thân anh ấy, anh ấy sẽ mua ngôi chiếc xe màu trắng này)

Type 2: 

If + S + were/Vquá khứ đơn, S + would + Vinf…

= Were + S +…, S + …

Hoặc: Did + S + (not) + Vinf…, S + …

Ex: If I were you, I would learn English harder.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học Tiếng Anh chăm chỉ hơn)

➔ Were I you, I would learn English harder.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học Tiếng Anh chăm chỉ hơn)

Type 3 :

If + S + had + Ved/PII, S + would have Ved/PII

= Had + S + (not) + Ved/PII

Ex: If he hadn’t studied lazy, he would have passed the exam easily.

(Nếu anh ấy không lười học, anh ấy sẽ vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng)

➔ Had he not studied lazy, he would have passed the exam easily.

(Nếu anh ấy không lười học, anh ấy sẽ vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng)

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định

Các trạng từ phủ định gồm: Never/Rarely/Seldom/Barely/Little/Hardly ever/…

<Các trạng từ phủ định> + Auxiliary + S + Vinf…

Ex: Mon rarely go to school early.

(Mon hiếm khi đi học sớm)

➔ Rarely do Mon go to school early.

(Hiếm khi Mon đi học sớm)

<Các trạng từ phủ định> + had + Ved/PII + when + S + Vquá khứ đơn

= No sooner + had + Ved/PII + than + S + Vquá khứ đơn

Ex: Hardly had my girlfriend left her home when I arrived.

(Bạn gái tôi vừa rời khỏi nhà khi tôi đến)

➔ No sooner had my girlfriend left her home than I arrived.

(Bạn gái tôi rời nhà sớm hơn tôi đến)

3. Đảo ngữ với ONLY

Only… + S + V, Auxiliary + S + Vinf…

Ex: Only by studying harder, can she pass this exam.

(Chỉ bằng cách học chăm chỉ hơn, cô ấy có thể vượt qua bài kiểm tra này)

Only ở vị trí đứng đầu gồm các cụm từ sau:

Only once
Only later
Only in this way
Only in that way
Only then + Auxiliary + S + V
Only after + N/ Ving/ S + V
Only by Ving/ N
Only when + S + V

Only with + N
Only if + S + V
Only in adv of time/ place

4. Đảo ngữ với Not only……. but also…

S + V + not only + N1 + but also + N2

= Not only + V + S + N1 + but also + N2

Ex: Huynh is not only handsome but also humorous.

(Huỳnh không chỉ đẹp trai mà còn hài hước)

➔ Not only is Huynh handsome but also humorous.

(Không chỉ đẹp trai mà Huỳnh còn hài hước)

S + V + not only… + but + S + also + V…

= Not only + Auxiliary + S + Vinf + but + S + also + V…

Ex: Gin not only cooks many delicious foods but he also sings well.

(Gin không chỉ nấu nhiều món ăn ngon mà anh ấy còn hát hay)

➔ Not only does Gin many delicious foods but he also sings well.

(Không chỉ nấu nhiều món ăn ngon mà Gin còn hát hay)

5. Đảo ngữ với So/Such…that

a. So…that

S + V/tobe + so + adj/adv + that + S + V

= So + adj + to be + S + that + S + V

= So + adv + Auxiliary + S + Vinf + that + S + V

Ex: The weather is so cold that they can’t go football.

(Thời tiết quá lạnh đến nỗi họ không thể đi đá bóng)

➔ So cold is the weather that they can’t go football.

(Thời tiết quá lạnh đến nỗi họ không thể đi đá bóng)

*Note: As (cũng vậy) cũng được đảo ngữ giống So/Such khi đi cùng với trợ động từ tobe/do.

Ex: He tries as, his father was unsatisfied.

(Anh ấy cố gắng, bố anh ấy vẫn không hài lòng)

➔ Try as does he, his father was unsatisfied.

(Cố gắng cũng vậy, bố anh ấy vẫn không hài lòng)

b. Such…that

S + V/tobe + such … + adj + N(s) + that + S + V

= Such + V/tobe + adj + N(s) + that + S + V

Ex: It’s such an difficult option that I can’t choose it.

(Nó như một lựa chọn khó đến nỗi tôi không thể chọn)

➔ Such is an difficult option that I can’t choose it.

(Như một lựa chọn khó đến nỗi tôi không thể chọn nó)

Xem thêm: Cấu trúc Suggest: Lý thuyết, cách dùng & bài tập vận dụng

6. Đảo ngữ với Not until

S + didn’t + Vinf + until + S + V

= It was not until + S + V + that + S + Vquá khứ đơn (dạng khẳng định)

Ex: My children didn’t do their homework until 10 p.m yesterday.

(Những đứa con của tôi đã không làm bài tập về nhà cho đến tận 10 giờ tối ngày hôm qua)

➔ It was not until 10 p.m yesterday that my children did their homework.

(Mãi cho tới tận 10 giờ tối ngày hôm qua, những đứa con của tôi mới làm bài tập về nhà)

Not until + S + V + Auxiliary + S + Vinf…

Ex: Not until 10 p.m yesterday did my children do their homework.

(Mãi cho tới tận 10 giờ tối ngày hôm qua, những đứa con của tôi mới làm bài tập về nhà)

7. Đảo ngữ với NO

No + N + Auxiliary + S + Vinf…

Ex: No time

At no time
On no condition
On no account + Auxiliary + S + N
Under/ in no circumstances

By no means
For no reason
In no way
No longer

EX: My grandmother no longer lives in Quang Ngai.

(Bà tôi đã lâu lắm rồi không sống ở Quảng Ngãi)

➔ No longer does my grandmother live in Quang Ngai.

(Quá lâu rồi bà tôi không sống ở Quảng Ngãi)

8. Đảo ngữ dạng đặc biệt

Here/There/First/Second/Last + V + S

Ex: A car comes here.

(Một chiếc xe xuất hiện ở đây)

➔   Here comes a car.

(Ở đây xuất hiện một chiếc xe)

*Note: Dạng đảo ngữ đặc biệt này không cần dùng trợ động từ giống như các dạng đảo ngữ khác.

Trên đây là toàn bộ những kiến thức quan trọng nhất về câu đảo ngữ. Còn điều gì thắc mắc các bạn hãy comment bên phía dưới để chúng mình giải đáp nhé.

Xem thêm: Neither nor và Either or là gì? Cấu trúc, cách dùng & bài tập vận dụng

Câu Đảo Ngữ – Tất tần tật về các dạng đảo ngữ thường gặp
5 (100%) 1 vote

About Admin

Xin chào, mình là admin của website Báo Song Ngữ. Với mong muốn tạo ra một môi trường học tiếng Anh hiệu quả, mình rất mong nhận được phản hồi từ các bạn để xây dựng website hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.