Home BlogNgữ pháp tiếng Anh Cấu trúc Would Rather: Chi tiết cách dùng & những lưu ý

Cấu trúc Would Rather: Chi tiết cách dùng & những lưu ý

by Admin

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cấu trúc thể hiện mong muốn ước nguyện khác ngoài cấu trúc wish, đó là Would rather.

Đây là một cấu trúc có khá nhiều cách sử dụng khác nhau, nguồn thông tin sử dụng trong bài viết được tham khảo từ trang từ điển rất uy tín Cambridge nên các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng độ chính xác của chúng.

Mình sẽ chia cấu trúc Would rather thành 2 hướng rất dễ nhớ như sau:

Cùng chủ ngữ (Cấu trúc Would rather than)

Ý nghĩa: Thích điều gì đó hoặc là thích thứ gì hơn thứ gì.

Ở hiện tại hoặc tương lai

S + would rather + V(nguyên thể) + than + V

  • Nếu muốn nói thích 1 thứ đơn thuần, chúng ta có thể bỏ vế sau than
  • Câu phủ định, thêm not sau would rather

Vd:

cấu trúc would rather

I’d rather listen to music than watch TV.

I’d rather listen to music than watch TV.

=> Tôi thích nghe nhạc hơn xem tivi

Hoặc đơn giản:

I’d rather listen to music. (Tôi thích nghe nhạc)

We’d rather go on Monday. (Chúng tôi thích đi vào thứ hai)

I’d rather not fly. I hate planes. (Tôi không thích bay. Tôi ghét máy bay)

Ở quá khứ (Tức là điều ấy đã không xảy ra)

S + would rather + have + V(II) + than + ….

  • Như ở trên, có thể bỏ vế sau than
  • Câu phủ định, thêm not sau would rather

Vd:

She would rather have spent the money on a holiday. (Fact: The money wasn’t spent on a holiday.)

I’d rather have seen it at the cinema than on DVD. (Fact: I saw the film on DVD.)

Xem thêm: Cấu trúc so that

Khác chủ ngữ (Cấu trúc Would rather that)

Ý nghĩa: Mong muốn người khác làm gì.

Ở hiện tại hoặc tương lai

S1 + would rather that + S2 + V (quá khứ đơn)

  • Nếu V là tobe thì luôn chia là Were
  • Câu phủ định, thêm Didn’t hoặc Weren’t sau S2

Vd:

cấu trúc would rather

I’d rather you went home now

I’d rather you went home now. (Tôi muốn bạn đi về nhà ngay bây giờ)

She’d rather you didn’t phone after 10 o’clock. (Cô ấy muốn bạn sẽ không gọi cho cô ấy sau 10h)

Ở quá khứ (Tức là điều ấy đã không xảy ra)

S1 + would rather that + S2 + V (quá khứ hoàn thành)

Vd:

Roberto would rather we hadn’t left yesterday. (Roberto ước rằng chúng tôi không rời đi vào hôm qua)

Nam would rather that Hoa had gone to class yesterday. (Nam ước rằng Hoa đi tới lớp ngày hôm qua)

Xem thêm: Cấu trúc Not Until

Tóm lại các bạn chỉ cần nhớ cấu trúc Would rather theo hai hướng là cùng chủ ngữ hoặc khác chủ ngữ, trong mỗi hướng thì chia ở hiện tại, tương lai hoặc quá khứ. Mình hy vọng các bạn đã học thêm được những kiến thức tiếng Anh bổ ích. Cảm ơn đã đọc bài viết!

You may also like

Leave a Comment

shares