Home » Blog » Fun » #99 Châm ngôn sống bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại

#99 Châm ngôn sống bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại

Cuộc sống, hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận theo lòng người. Tuy nhiên, thái độ mà ta nhìn mọi thứ lại hoàn toàn có thể thay đổi theo suy nghĩ của bản thân.

banner ads

Biết đâu những câu nói hay, những danh ngôn, châm ngôn sống bằng tiếng Anh dưới đây có thể giúp cho tâm hồn bạn trở lên tươi đẹp hơn^^

châm ngôn sống bằng tiếng anh

Những châm ngôn hay về cuộc sống

1.

There is nothing permanent except change.

Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ sự thay đổi.

2.

Do all things with love.

Hãy làm tất cả mọi thứ bằng tình yêu. (Và thành công sẽ đến với bạn)

3.

Change your thoughts and you change your world.

Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn sẽ thay đổi thế giới. (Hãy nghĩ khác đi, biết đâu mọi vấn đề sẽ được giải quyết)

4.

Everything has beauty, but not everyone sees it.

Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó.

5.

The best preparation for tomorrow is doing your best today.

Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày hôm nay.

6.

Believe you can and you’re halfway there.

Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đang ở nửa đường.

7.

If you cannot do great things, do small things in a great way.

Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo cách vĩ đại.

8.

Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.

Luôn luôn nhớ rằng bạn hoàn toàn là duy nhất. Cũng giống như mọi người khác.

9.

Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong những lúc khó khăn, không phải trong lúc hạnh phúc. (Đôi khi bạn bè như cái quần què)

10.

Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan. (Câu này khá giống với câu “khôn ngoan là ở thái độ”)

danh ngôn sống bằng tiếng anh

11.

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn được thấy hay thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

12.

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

Chính trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta cần tập trung để tìm thấy ánh sáng.

13.

Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!

Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’ (Tôi có thể).

14.

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

Đừng đánh giá mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng.

15.

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại.

16.

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng chính là khi những người tốt không làm gì cả.

17.

One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.

Một trong những nét đẹp nhất của tình bạn chân chính đó là hiểu và được hiểu.

18.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Đừng đi những nơi đã có đường dẫn lối, thay vào đó hãy đi nơi chưa có lối và để lại dấu vết. (Ý câu này muốn khuyên đừng bắt chước theo ai cả, hãy đi theo con đường riêng của bản thân)

19.

Success is not final, failure is not fatal: they are the courage to continue that counts.

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không dẫn đến cái chết: chúng tiếp thêm cho ta dũng khí để tiếp tục.

20.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

câu nói hay nhất bằng tiếng anh

21.

Today you are you! That is truer than true! There is no one alive who is you-er than you!

Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành người như bạn mà giỏi hơn bản thân bạn đâu.

22.

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.

Người bi quan phàn nàn về gió; người lạc quan hy vọng gió sẽ thay đổi; còn người sống thực tế thì sẽ đi điều chỉnh những cánh buồm. (Bối cảnh trên thuyền, câu châm ngôn này khuyên chúng ta hãy hành động để thay đổi mọi thứ tốt đẹp hơn).

23.

The only true wisdom is in knowing you know nothing.

Sự khôn ngoan thực sự là hiểu được rằng bạn đang không biết gì. (Đừng tỏ ra cái gì cũng biết, không khôn ngoan tý nào đâu)

24.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Sống không phải là đi tìm kiếm chính mình. Mà sống là để tự hoàn thiện bản thân.

25.

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.

Cuộc sống không phải là một vấn đề để giải quyết, mà là một sự thực tế để trải nghiệm.

26.

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to

Bạn không thể chọn lựa gia đình. Họ là món quà mà Chúa ban cho, cũng giống như bạn vậy (Câu mình cảm thấy có ý nghĩa nhất)

27.

A single rose can be my garden… a single friend, my world.

Một bông hồng duy nhất có thể là cả khu vườn của tôi… một người bạn duy nhất có thể là cả thế giới đối với tôi.

28.

It’s not what you look at that matters, it’s what you see.

Những gì bạn nhìn thấy không phải là bản chất vấn đề, đó chỉ là những gì bạn nhìn thấy.

29.

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có can đảm để theo đuổi chúng.

30.

Problems are not stop signs, they are guidelines.

Những vấn đề nảy sinh không phải là dấu hiệu dừng lại, chúng là hướng dẫn để đi tiếp.

triết lý hay về tình yêu

31.

When we are no longer able to change a situation – we are challenged to change ourselves.

Khi chúng ta không thể thay đổi một tình thế – chúng ta được thử thách để thay đổi chính mình.

32.

The World is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion.

Thế giới là đất nước của tôi, tất cả nhân loại là anh em của tôi, và làm những điều tốt là tôn giáo của tôi.

33.

Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something.

Đàn ông khôn ngoan cất lời khi họ có điều muốn nói; Còn đàn ông ngốc cất lời khi họ buộc phải nói điều gì đó.

34.

Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Chúng ta hãy biết ơn những người làm cho ta hạnh phúc, họ là những người làm vườn quyến rũ để khiến cho tâm hồn chúng ta nở hoa.

35.

The secret of success is getting started.

Bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm ngay.

36.

If opportunity doesn’t knock, build a door.

Nếu cơ hội không tới gõ cửa, hãy xây một cánh cửa.

37.

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.

Một nhà lãnh đạo là một người biết đường, đi đường và chỉ đường.

38.

There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

Không có gì trên trái đất này cao quý hơn tình bạn thực sự.

39.

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Tôi đã không hề thất bại. Bởi tôi vừa tìm ra 10.000 cách không hiệu quả.

40.

Whoever is happy will make others happy too.

Bất cứ ai hạnh phúc cũng sẽ khiến người khác hạnh phúc theo.

41.

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

Đến với nhau là một sự khởi đầu; gắn bó nhau là sự phát triển; và làm việc cùng nhau chính là sự thành công.

42.

The journey of a thousand miles begins with one step.

Cuộc hành trình của một ngàn dặm cũng bắt đầu bằng một bước nhỏ nhoi.

43.

Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you.

Hãy luôn hướng về ánh mặt trời – và bóng tối sẽ lùi về phía sau bạn.

44.

The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.

Nghệ thuật đỉnh cao của chiến tranh là khuất phục kẻ thù mà không cần chiến đấu.

45.

Do not mind anything that anyone tells you about anyone else. Judge everyone and everything for yourself.

Đừng bận tâm bất cứ điều gì mà người khác nói với bạn về ai đó. Hãy nhìn nhận tất cả mọi người và mọi thứ theo cách của bạn.

46.

Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow.

Chúng ta hãy hy sinh ngày hôm nay để con cái chúng ta có một ngày mai tốt đẹp hơn.

câu nói hay nhất, ý nghĩa nhất

Những danh ngôn hay về tình yêu

47.

Love has no age, no limit; and no death.

Tình yêu không có tuổi tác, không có giới hạn; và không bao giờ lụi tàn.

48.

Where there is love there is life.

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.

49.

Life without love is like a tree without blossoms or fruit.

Cuộc sống mà thiếu tình yêu cũng giống như một cái cây không có hoa hay quả vậy.

50.

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.

Hãy giữ tình yêu trong trái tim bạn. Cuộc sống nếu thiếu nó sẽ giống như một khu vườn không có ánh nắng mặt trời cùng những bông hoa đã tàn.

51.

Try to be a rainbow in someone’s cloud.

Hãy cố gắng để trở thành cầu vồng trong trời mây của ai đó.

52.

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.

Tình yêu là một linh hồn duy nhất cư ngụ trong hai cơ thể.

53.

Happiness resides not in possessions, and not in gold, happiness dwells in the soul.

Hạnh phúc không ở trong tài sản, và cũng không phải trong vàng bạc, mà hạnh phúc ngự trị ở trong tâm hồn.

54.

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.

Nếu bạn sống đến 100 tuổi, thì tôi sẽ muốn sống tới 100 tuổi trừ đi một ngày để tôi không bao giờ phải sống thiếu bạn.

55.

For it was not into my ear you whispered, but into my heart. It was not my lips you kissed, but my soul.

Những điều bạn thì thầm không lọt vào tai, nhưng lọt vào trái tim tôi. Đó không phải là đôi môi tôi hôn bạn, mà là tâm hồn tôi.

56.

A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.

Một nụ hôn là một điều đáng yêu được thiết kế bởi tự nhiên để dừng câu chuyện khi ngôn từ trở nên thừa thãi.

57.

There is only one happiness in this life, to love and be loved.

Chỉ có một niềm hạnh phúc trong cuộc đời này, đó là yêu và được yêu.

Xem thêm: Tên tiếng Anh hay, đẹp, ý nghĩa nhất dành cho Nam và Nữ

#99 Châm ngôn sống bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại
4.5 (90%) 2 votes

About Admin

Xin chào, mình là admin của website Báo Song Ngữ. Với mong muốn tạo ra một môi trường học tiếng Anh hiệu quả, mình rất mong nhận được phản hồi từ các bạn để xây dựng website hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!

2 comments

  1. Toi thay viet may cung khong du trong cuoc song hien huu cua con nguoi ly thuyet con cach xa thuc te nhieu lam hieu dieu do nhung nguoi viet cu viet han co may ai doc het khi ta viet that la dieu vu vo xa la

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.