Home Việt Nam Chàng trai cao 2,2 m ở Sài Gòn chỉ ước mình 1,6 m