Home Việt Nam Chàng trai cao 2,2 m ở Sài Gòn chỉ ước mình 1,6 m

Chàng trai cao 2,2 m ở Sài Gòn chỉ ước mình 1,6 m

by Admin

cao 2,2m

Chàng trai Trần Ngọc Tú cao 2,2m trong ảnh chụp cùng các em học sinh ( Nguồn: Vnexpress)

2.2m tall, Tran Ngoc Tu can’t stand erect(1) or sleep in buses and trains, or shop normally for clothes.

Với chiều cao 2,2m, Trần Ngọc Tú không thể đứng thẳng hay ngủ trên xe buýt và tàu, hoặc mua sắm quần áo bình thường.

He lives in a shared home with his friend on Ly Nam De Street in HCMC’s District 11.

Anh sống cùng bạn trong một căn hộ trên đường Lý Nam Đế ở Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh.

“No one in my family is really tall. But I started growing very fast in secondary school. I was already over 2m tall when I was 16. The doctor said I had acromegaly (a pituitary gland disorder) and I can get even taller,” Tu said.

“Không ai trong gia đình tôi thực sự cao. Nhưng tôi bắt đầu phát triển rất nhanh trong thời trung học. Tôi đã cao hơn 2m khi tôi 16 tuổi. Bác sĩ nói tôi bị bệnh to đầu chi (rối loạn tuyến yên) và tôi thậm chí còn có thể cao hơn nữa, “Tú nói.

While Vietnamese men and women typically aspire(2) to greater heights, literally, Tu wishes the opposite, literally.

Trong khi những người đàn ông và phụ nữ Việt Nam thường mong muốn cao lên, Tú thì ước điều ngược lại.

This is not very difficult to understand in a country where the average male height is 1.64m. The daily inconveniences are many. Tu has to be alert all the time not to hit his head against ceilings, stoop to really low levels to stand inside a bus, and become a contortionist to enter other vehicles. 

Điều này là không khó hiểu ở một quốc gia nơi chiều cao trung bình của nam giới là 1,64m. Những bất tiện hàng ngày là rất nhiều. Tú phải tỉnh táo mọi lúc để không va đầu vào trần nhà, cúi xuống mức thấp cần thiết để đứng trong xe buýt, và phải uốn mình để vào trong xe người khác.

“Sometimes, I would look at every store in the market and find no pair of pants that fit. I have to go to some place that sells clothes for foreigners to find something. My shoes are twice as big as normal, so I have to get them made by shoemakers.

“Đôi khi, tôi nhìn hết mọi cửa hàng ở chợ và không tìm thấy quần áo phù hợp. Tôi phải đến một số nơi bán quần áo cho người nước ngoài để tìm đồ. Đôi giày của tôi lớn gấp đôi bình thường, vì vậy tôi phải thuê thợ đóng.

Tu also finds it difficult to drive a motorbike. Since his legs are long, his knees knock against the panel, making them sore and uncomfortable.

Tú cũng cảm thấy khó khăn khi lái xe máy. Vì chân anh dài, đầu gối đập vào đầu xe, đau và không thoải mái.

chang trai 2m

Tú cảm thấy khó khăn khi đi lại bằng xe máy (Nguồn: Vnexpress)

Now, Tu’s main job is to train and compete for HCMC’s Vovinam team (Vietnamese Martial Arts). Everyday, he trains from afternoon till evening at the Phu Tho indoor stadium.

Bây giờ, công việc chính của Tú là tập luyện và thi đấu cho đội tuyển Vovinam TP HCM (Võ thuật Việt Nam). Hàng ngày, anh luyện tập từ chiều đến tối tại nhà thi đấu Phú Thọ.

“Everywhere I went, I was the central of attention, everybody wanted to take photo with me. At first, I was a bit uncomfortable, but then I got used to it,” he said.

“Ở bất cứ nơi đâu mình cũng luôn là tâm điểm, ai cũng muốn xin chụp hình chung. Lúc đầu thì mình hơi khó chịu nhưng giờ quen rồi,” anh nói.

“Others want to be tall, but I wish I can be around 1.6m. I don’t want people to stare wherever I go,” Tu shared.

“Người khác mong cao ráo chứ mình luôn ước giá như mình cao chừng 160 cm cũng được. Mình không muốn đi đâu cũng bị người ta săm soi”, Tú chia sẻ.

“I always get so much attention, I don’t go out often. People usually just run over to me and ask me all sort of things. Sometimes, they even ask if I can find a wife or if there will be a coffin(3) big enough for me when I die.” 

“Tôi luôn luôn nhận được rất nhiều sự chú ý, tôi không thường xuyên đi ra ngoài, mọi người thường chạy tới và hỏi tôi đủ thứ. Đôi khi, họ thậm chí còn hỏi tôi có tìm được vợ không, hoặc liệu có quan tài đủ lớn cho tôi khi chết hay không. ”

  1. Erect /ɪˈrekt/ : standing with your back and neck very straight:

He’s very tall and erect for his 78 years.

  1. Aspire /əˈspaɪər/ : to want something very much or hope to achieve something or be successful:

Most of his students aspired to a career in business.

  1. Coffin /ˈkɒf.ɪn/ : a long box in which the body of a dead person is buried or burned

After the pets are mummified, they are put in a coffin or covered in bronze.

Nguồn: Vnexpress

You may also like

Leave a Comment

shares