Home Việt Nam Chuỗi thực phẩm sạch – ngành kinh doanh không ‘dễ ăn’