Home Việt Nam Bức ảnh đồi chè Long Cốc: Cảnh vật như được “phù phép”

Bức ảnh đồi chè Long Cốc: Cảnh vật như được “phù phép”

by Admin

The beauty of the Long Coc tea hills in north Vietnam is a photographer’s dream.

Vẻ đẹp của đồi chè Long Cốc ở miền Bắc Việt Nam là niềm mơ ước của mỗi nhiếp ảnh gia.

One of the remarkable early entries for the 2019 Sony World Photography Awards, a prestigious competition hosted by World Photography Organization, is Nguyen Phuc Thanh’s capture of tea hills in Phu Tho Province, around 100 kilometers to the northwest of Hanoi. The entry has been submitted in the Open Category.

Một trong những tác phẩm xuất sắc sớm lọt vào 2019 Sony World Photography Awards, một cuộc thi uy tín do Tổ chức Nhiếp ảnh Thế giới tổ chức, là bức hình chụp đồi chè ở tỉnh Phú Thọ của Nguyễn Trà Thanh, địa điểm cách Hà Nội khoảng 100 km về phía tây bắc. Tác phẩm đã được đề cử trong hạng mục mở.

A blog entry titled “17 Amazing Images that will make you love Vietnam” on the World Photo Organization website carries a collection of Thanh’s photographs, including the one above.

Một mục có tiêu đề “17 bức ảnh tuyệt vời sẽ khiến bạn yêu thích Việt Nam” trên trang web của Hiệp hội nhiếp ảnh thế giới mang tới một bộ sưu tập ảnh của Nguyễn Trà Thanh, bao gồm cả bức ảnh ở trên.

Besides famous historical landscapes, Phu Tho boasts great natural beauty, exemplified by its natural green tea hills.

Bên cạnh những thắng cảnh lịch sử nổi tiếng, Phú Thọ tự hào với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời, được minh họa bởi những đồi chè xanh tự nhiên.

The tea hills are of outstanding scenic beauty, particularly in the morning, when the area is shrouded in thick fog.

Những ngọn đồi chè có vẻ đẹp rất nổi bật, đặc biệt là vào buổi sáng, khi cảnh vật bị che phủ trong sương mù dày đặc.

During the transition from autumn into winter, the fog lingers around the top of the hills.

Trong thời gian chuyển từ thu sang đông, sương mù đọng lại trên đỉnh đồi.

Photographers recommend early morning as the best time to gaze on these tea hills. As the first rays of sunshine light up the hills and mist still lingers, the scene that develops in front of one’s eyes is spellbinding, they say.

Các nhiếp ảnh gia cho hay buổi sáng sớm là thời điểm tốt nhất để ngắm nhìn những ngọn đồi chè. Khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên những ngọn đồi và sương mù vẫn còn đọng lại, cảnh tượng hiện lên trước mắt như là được phù phép vậy.

Many visitors have affirmed that the Long Coc tea hills are a must-visit destination in Phu Tho Province.

Nhiều du khách đã khẳng định, đồi chè Long Cốc là điểm đến không thể bỏ qua ở tỉnh Phú Thọ.

Tea is also an major agricultural produce of local people. If you stay for a little longer in the morning, you will have the opportunity to meet the workers who come to pick tea leaves.

Chè cũng là một sản phẩm nông nghiệp chính của người dân địa phương. Nếu bạn ở lại lâu hơn một chút vào buổi sáng, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người dân lao động đến hái lá chè.

Phu Tho is now the largest tea producer in the country. 

Phú Thọ hiện là nơi sản xuất chè lớn nhất cả nước.

You may also like

Leave a Comment

shares