Khai trương tuyến du lịch đường sông đầu tiên ở Quảng Bình

0

quảng bình

Quang Binh taps yet another tourism strength with a river tour through its natural landscapes and traditional villages.

Quảng Bình mở ra thêm một thế mạnh du lịch với tour sông nước kết hợp cảnh quan thiên nhiên và các làng truyền thống.

The tour, starting February 20, is organized by Oxalis, the only company licensed to offer adventure tours to the world famous Son Doong Cave.

Tour này bắt đầu từ ngày 20 tháng 2, được tổ chức bởi Oxalis, công ty duy nhất được cấp phép cung cấp các tour du lịch mạo hiểm đến hang Sơn Đoòng nổi tiếng.

The one-day tour is boat ride that explores hidden gems(1) along the Son River and enables visitors to visit  traditional craft villages that produce rice paper and the non la (conical hat), a Vietnamese cultural symbol.

Chuyến tham quan kéo dài một ngày trên thuyền sẽ đi khám phá những viên đá quý ẩn giấu dọc theo sông Son và cho phép du khách đến thăm những ngôi làng thủ công truyền thống sản xuất bánh tráng và nón lá, một biểu tượng văn hóa của Việt Nam.

Tourists will also have a chance to ride bicycles past small villages to the Phong Nha-Ke Bang National Park, a world heritage site and a major tourist attraction in the central province.

Khách du lịch cũng sẽ có cơ hội đi xe đạp qua các ngôi làng nhỏ đến Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, một di sản thế giới và là một điểm thu hút khách du lịch lớn ở tỉnh miền trung này.

Each tour is limited to around 15 passengers, said Nguyen Chau A, general director of Oxalis.

Mỗi tour giới hạn khoảng 15 hành khách, ông Nguyễn Châu Á – Tổng giám đốc Oxalis cho biết.

Son Doong, part of the Phong Nha-Ke Bang National Park in central Vietnam, has hogged the international spotlight(2) since it opened to tourists in 2013, four years after members of the British Cave Research Association finished their exploration and declared(3) it the world’s largest.

Sơn Đoòng, một phần của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng ở miền trung Việt Nam, đã gây chú ý quốc tế kể từ khi mở cửa cho khách du lịch vào năm 2013 – bốn năm sau khi các thành viên của Hiệp hội nghiên cứu hang động Anh kết thúc hành trình khám phá và tuyên bố đây là hang động lớn nhất thế giới.

Local resident Ho Khanh first discovered(4) the cave in 1991, and rediscovered it almost 20 years later.

Cư dân địa phương Hồ Khánh lần đầu tiên phát hiện ra hang động vào năm 1991, và đã khảo sát lại nó sau gần 20 năm.

Last year, Quang Binh welcomed a record-breaking 3.9 million tourist arrivals, up 18 percent from the previous year.

Năm ngoái, Quảng Bình đã chào đón kỷ lục 3,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với năm trước.

The province has over the past years proposed several developments, including a cable car system to boost tourism in the area, but these have met with strong opposition from environmentalists and the public.

Trong những năm qua, tỉnh đã đề ra một số kế hoạch phát triển, bao gồm hệ thống cáp treo để thúc đẩy du lịch trong khu vực, nhưng những điều này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà môi trường và công chúng.

  1. Gem /dʒem/ : gemstone a jewel (= precious stone), especially when cut into a particular regular shape
  2. Spotlight /ˈspɑːt.laɪt/ : receiving a lot of public attention:

The senator has been in the spotlight recently since the revelation of his tax frauds.

  1. Declare /dɪˈkler/ : to announce something clearly, firmly, publicly, or officially:

They declared their support for the proposal

  1. Discover /dɪˈskʌv.ɚ/ : to find information, a place, or an object, especially for the first time:

Who discovered America?

We searched all morning for the missing papers and finally discovered them in a drawer.

Xem thêm: Châm ngôn sống bằng tiếng Anh

Khai trương tuyến du lịch đường sông đầu tiên ở Quảng Bình
5 (100%) 1 vote[s]
Share.