Home Việt Nam Ngành dược mỹ phẩm Việt chuẩn bị đón “lính mới” Matsumoto Kiyoshi

Ngành dược mỹ phẩm Việt chuẩn bị đón “lính mới” Matsumoto Kiyoshi

by Admin

dược phẩm

Japanese drugstore(1) chain Matsumotokiyoshi Holdings plans to expand to Vietnam amid(2) the increasing demand for health-related products.

Chuỗi cửa hàng dược phẩm Nhật Bản Matsumotokiyoshi Holdings có kế hoạch mở rộng sang thị trường Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe.

The company said its Vietnam operations would be run in partnership(3) with Ho Chi Minh City-based Lotus Food Group, the Nikkei Asian Review reported. But it has not specified a time frame for opening stores in the country.

Trên tờ Nikkei Asian Review, công ty cho biết các hoạt động của họ tại Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác với Tập đoàn Lotus Food có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nó vẫn chưa xác định được khi nào thì mở các cửa hàng tại Việt Nam.

Vietnam is an emerging market, so there’s plenty of room to open new stores,” a spokesperson for the company said.

Người phát ngôn của công ty này cho biết Việt Nam là một thị trường mới nổi, vì vậy có rất nhiều chỗ để mở các cửa hàng mới.

Vietnam’s growing middle class is increasingly interested in health-related products. “Health goods and medical(4) services” was among the top six spending categories in the country last year, according to a report released in June by market research firm Euromonitor.

Theo một báo cáo vào tháng 6 thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor thì tầng lớp trung lưu gia tăng của Việt Nam ngày càng quan tâm đến các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. “Hàng hóa sức khỏe và dịch vụ y tế” là một trong sáu loại chi tiêu hàng đầu ở nước này vào năm ngoái.

Vietnam is among 17 countries in the so-called “pharmerging” markets, a group of countries that are expected to be the pillars of the global pharma industry, according to U.S. information technology firm IMS Health. Its drug market is expected sustain growth of 10 percent annually for the next five years.

Theo công ty công nghệ thông tin IMS Health của Hoa Kỳ thì Việt Nam là một trong số 17 quốc gia được gọi là thị trường “dược phẩm”, đó là một nhóm các quốc gia được dự đoán là trụ cột của ngành dược phẩm toàn cầu. Thị trường thuốc của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 10% mỗi năm trong năm năm tới.

It grew at 16 percent a year in 2015-2018, with sales currently topping $10 billion, a report by global research firm Business Monitor International showed.

Một báo cáo của công ty nghiên cứu toàn cầu Business Monitor International đã chỉ ra rằng đã tăng 16 % một năm trong giai đoạn 2015-2018, với doanh thu hiện đạt 10 tỷ đô la.

The country still imports over half of its drug needs, especially of patented(5) drugs. In the first six months of this year its imports were worth $1.52 billion, up 11.9 percent year-on-year, the General Statistics Offic reported.

Theo Tổng cục Thống kê báo cáo Việt Nam vẫn nhập khẩu hơn một nửa nhu cầu thuốc hiện nay, đặc biệt là thuốc được cấp bằng sáng chế. Trong sáu tháng đầu năm nay, hàng nhập khẩu thuốc trị giá 1,52 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem thêm: Báo động mức sinh đã xuống thấp ở nhiều vùng đô thị

New words:

1, drugstore (n): /ˈdrʌɡ.stɔːr/ a store that sells medicines and usually other goods, esp. products relating to cleaning and caring for the body

Small drugstores may be forced out of business by a cut in payments for Medicaid patients’ drugs.

2, amid (pre): /əˈmɪd/= among in the middle of or surrounded by

On the floor, amid mounds of books, were two small envelopes.

3, partnership (n): /ˈpɑːt.nə.ʃɪp/ an agreement between organizations, people, etc. to work together:

The government is promoting a partnership between the state and the private sector.

4, medical (adj): /ˈmed.ɪ.kəl/ related to the treatment of illness and injuries:

Without more food and medical supplies, these people will surely not survive.

5, patented (adj): / ˈpætəntɪd/ used to describe products for which someone has a patent:

We need to do a search to see if the invention is already patented.

Xem thêm: Hang Out là gì? Ý nghĩa của ứng dụng chat Hangouts

You may also like

Leave a Comment

shares