Home » Blog » Fun » Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và 10 Bài văn mẫu hay nhất

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và 10 Bài văn mẫu hay nhất

giới thiệu bản thân

banner ads

Dù bạn đang học hay là đã đi làm thì chắc hẳn trong cuộc sống sẽ có khá nhiều dịp chúng ta được yêu cầu tự giới thiệu về bản thân mình bằng tiếng Anh.

Trong bài viết này mình sẽ đưa ra một số mẫu câu cơ bản và các đoạn giới thiệu mẫu. Các bạn có thể tham khảo và vận dụng vào bài giới thiệu của bản thân sao cho thật hay, thật ấn tượng và ghi điểm trong mắt người đối diện nhé!

Một số dạng câu cơ bản trong bài giới thiệu

1.Lời chào hỏi

 • Hello! : Xin chào
 • Hi! : Xin chào
 • Good morning : Chào buổi sáng
 • Nice to meet you : Rất vui được gặp bạn
 • Pleased to meet you! First, let me introduce myself : Rất vui được gặp bạn. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu về bản thân mình.

2.Giới thiệu họ tên

 • My name is Vân Anh
 • I am … (tên bạn)

Đôi khi kết hợp luôn quê quán vào câu giới thiệu họ tên sẽ giúp làm câu văn dài và hay hơn.

 • I am Van Anh from Hanoi

Tên tôi là Vân Anh, tới từ Hà Nội.

 • My name is Nam, I am from Vi Xuyen district in HaGiang province.

Tôi tên Nam, tôi tới từ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.

 • I’m Tu born and raised in Hanam province.

Tôi tên Tú, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hà Nam.

3.Giới thiệu quê quán

 • I live in … / My address is … (tỉnh, thành phố)
 • I live on … (tên đường) street.
 • I live at … (số nhà)
 • I spent most of my life in …
 • I have lived in … for/ since …
 • I grew up in …

4.Giới thiệu tuổi

 • I am + (số tuổi của bạn).
 • I am + (số tuổi của bạn) + years old.

Vd:

I’m 25 = I’m 25 years old (Tôi 25 tuổi)

5.Nói về sở thích và đam mê

 • My favorite subject is Physics and English

Môn học yêu thích của tôi là vật lý và tiếng Anh.

 • My hobbies are playing golf and soccer

Sở thích của tôi là chơi golf và đá bóng.

 • My hobby is visiting all countries in the world

Sở thích của tôi là được tham quan tất cả các quốc gia trên thế giới.

Còn rất nhiều câu văn cơ bản khác mà bạn cần có trong một bài giới thiệu bản thân. Bạn có thể tham khảo thêm ở trong các đoạn văn mẫu dưới đây nhé.

Xem thêm: #9 Đoạn văn viết về người BẠN THÂN bằng tiếng Anh hay nhất

10 đoạn văn giới thiệu hay nhất

Bài 1:

Hello, I’m Linh from Hanoi. Now, I am 12 years old. And I’m studying at ABC Primary school. My favorite hobbies are listening to romantic music in my free time and sometimes I go out with my best friend. My family have 4 people: my parents, my brother and me. My elder brother is 18 years old. He is preparing to enter his favourite university. My mother is a teacher, she is very beautiful and careful. And my father is a good doctor, I dream to be like him.  My family is very happy and everyone love together. I’m always pround of their.

Dịch:

(Xin chào tôi là Linh đến từ Hà Nội. Năm nay tôi 12 tuổi. Và tôi đang học tại trường THCS ABC. Sở thích của tôi là nghe nhạc trữ tình những lúc rảnh rỗi và thỉnh thoảng tôi ra ngoài cùng người bạn thân của mình. Gia đình tôi có 4 người: bố mẹ, anh trai và tôi. Anh trai tôi 18 tuổi. Anh ấy đang chuẩn bị vào trường đại học yêu thích của mình. Mẹ của tôi là 1 giáo viên, cô ấy rất đẹp, chu đáo. Và bố tôi là 1 bác sĩ giỏi, tôi ước trở thành 1 người như ông ấy. Gia đình tôi rất hạnh phúc và mọi người yêu thương lẫn nhau. Tôi luôn tự hào về họ.)

Bài 2:

Hi everyone. My name is Linh. I was born in Dong Da District, Hanoi. I live here from a child with my parents. At present, I’m 12 years old and I’m studying in 6A at ABC Primary school. My family has 4 people, including my parents, my brother and me. We’re willing to help together and my family is very happy.

To my classmate, I’m active and humorous child so they love me so much. I have a lot of friends in my school. Besides that I’m good at Maths and English. I usually obtain many high scores in this subjects. I’m proud of their.

I’m a big fan of detective stories. In my free time, I always read them with intensive passion. In the future, I also want to become a detective as Sherlock Holmes.

Dịch:

(Xin chào mọi người. Tên tôi là Linh. Tôi sinh ra ở quận Đống Đa, Hà Nội. Tôi sống ở đây từ nhỏ cùng với bố mẹ. Hiện tại, tôi 12 tuổi và học ở lớp 6A trường THCS ABC. Gia đình tôi có 4 người gồm bố mẹ, anh trai và tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau và gia đình tôi rất hạnh phúc.

 Đối với bạn cùng lớp, tôi là 1 đứa trẻ năng động và hài hước vì thế họ quý tôi lắm. Tôi có rất nhiều bạn ở trường. Bên cạnh đó, tôi học rất giỏi ở môn Toán và Tiếng Anh. Tôi thường xuyên đạt được nhiều điểm cao ở các môn học này. Tôi tự hào về điều đó.

 Tôi là 1 người hâm mộ lớn của truyện trinh thám. Vào lúc rảnh rỗi, tôi luôn đọc chúng với niềm đam mê mãnh liệt. Trong tương lai, tôi cũng muốn trở thành 1 thám tử như Sherlock Holmes.)

Bài 3:

Hello everyone. My name is Minh. I’m from Hanoi where I finished my schooling last year from ABC Secondary school. Is there anyone here from my city? This is my capital of Vietnam. I love it.

My hobby is watching movies, at least once a week. I play basketball on weekends and chess whenever I get time. I’m into reading thriller novels as well, Robert Harris being my favorite novelist.

I’m happy to step into college life, which provides more freedom and where, finally, I don’t have to come in a uniform. Post-college, I aspire to work in a consulting industry. I’m particularly strong in Excel worksheets and creating well-designed banners and documents. If anyone requires support in these areas, I’ll be glad to help.

Dịch

(Xin chào mọi người. Tên tôi là Minh. Tôi đến từ Hà Nội nơi mà tôi đã kết thúc những năm học cuối ở trường THPT ABC. Bạn có muốn biết bất kỳ điều gì về thành phố của tôi không? Đây là thủ đô của Việt Nam. Tôi rất yêu nơi này.

 Sở thích của tôi là xem phim ít nhất 1 lần 1 tuần. Tôi chơi bóng rổ vào mỗi cuối tuần và cờ vua khi tôi có thời gian. Tôi cũng đọc tiểu thuyết kinh dị rất nhiều, Robert Harris là nhà viết tiểu thuyết yêu thích của tôi.

 Tôi rất vui vì đã bước vào cuộc sống đại học, cái mà đã cho tôi tận hưởng sự tự do và nơi đây đã kết thúc những ngày phải mặc đồng phục. Sau đại học, tôi mong muốn làm việc tại nhà 1 nhà máy nghiên cứu. Tôi đặc biệt có thế mạnh trong việc làm bảng tính Excel và thiết kế tốt các biểu ngữ và tài liệu. Nếu bất kỳ ai yêu cầu tôi hỗ trợ trong việc này, tôi rất vui để giúp đỡ.)

Bài 4:

Hello everyone. My name is Lan. I am a girl of twelve. When I look at myself in the mirror I see a blond girl with short straight hair, black eyes. As to my appearance I’m rather tall and slim. I have never thought I’m a beautiful girl, I wish I were more beautiful day by day. I think that I’m even tempered, rather reserved, calm and self-effacing. But sometimes I can lose my calm and become either angry or sad.

I like staying alone and occasionally I retreat into my shell. But at the same time I like my friends, I like to laugh and joke with them because i have got a sense of humour. It means I understand humour and appreciate it.

Dịch:

(Chào mọi người. Tên của tôi là Lan. Tôi là 1 cô gái 12 tuổi. Khi tôi nhìn bản thân mình trong gương tôi thấy mình là 1 cô gái tóc vàng với mái tóc ngắn thẳng, mắt đen. Về ngoại hình của tôi, tôi khá cao và mảnh khảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là 1 cô gái xinh đẹp, tôi ước mình có thể xinh hơn trong từng ngày. Tôi nghĩ rằng tôi thậm chí còn nóng nảy, khá dè dặt, điềm tĩnh và tự lập. Nhưng thỉnh thoảng tôi có thể đánh mất sự điềm tĩnh của mình và trở thành một người vừa nóng giận vừa buồn bực.

 Tôi thích ở một mình và thỉnh thoảng tôi đã tạo vỏ bọc cho mình. Tuy nhiên, có lúc tôi thích bạn tôi, tôi thích cười và đùa giỡn cùng họ vì tôi có khiếu hài hước. Nghĩa là tôi hiểu về việc hài hước và tôi trân trọng điều đó.)

Bài 5:

Hello everybody. First of all I would like to speak about my family. My parents, who play a great role in moulding my character, but not my opinion and thoughts. My family isn’t large. My father is 43 years old, but he looks much younger, because he is fond of going in for sports. He is a coach, but as he is a well-educated and well-read person, he has experience in many fields. That is why it is always interesting to communicate with him, he usually tells a lot of exciting stories. And my mother is 40. She is a good-looking woman with black hair. I admire her character. She is an optimist, in almost every thing she sees its good side. She is full of energy and enthusiasm. I really adore her sense of humor. She is a housewife. It takes her much time to and power to take care of the house and of me and my father. But I can say she copes with her job well. Besides, my father and I try to help her with the housework. For example, I wash dishes, go shopping and so on. I enjoy spending time with my family very much. My mother spends a lot of time in the kitchen – she is fond of cooking.

About me, my name is Mai. I am 15 years old. I am high and slim. I have an oval face and large black eyes. Speaking about my character I can say that I’m friendly, kind, generous and honest. I have my own likes and dislikes. I am modest and sometimes shy, but I can lose my temper and begin to scream at somebody. But in spite of all this I can keep secrets, I will never let my friends down. I usually say what I think, that is why people around me often dislike me, so lately I began to hide my emotions. But it is very difficult to cope with feelings when I understand that I deal with person who have such features of character as egoism and dishonesty.

Dịch:

(Xin chào mọi người. Trước hết, tôi muốn nói về gia đình của tôi. Bố mẹ tôi người mà đóng vai trò lớn trong việc tạo nên tính cách cảu tôi nhưng đó không phải ý kiến và suy nghĩ của tôi. Gia đình tôi không lớn. Bố tôi 43 tuổi nhưng trông ông ấy trẻ hơn rất nhiều vì bố tôi thích chơi thể thao. Ông ấy là một huấn luyện viên nhưng ông ấy là 1 người có học thức và đọc rất tốt, ông ấy có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực. Đó là lý do tại sao ông ấy có cách giao tiếp rất thú vị và ông ấy thường hay kể về những câu chuyện hài hước. Và mẹ tôi 40 tuổi. Bà là một người phụ nữ ưa nhìn với mái tóc đen. Tôi rất ngưỡng mộ tính cách của mẹ tôi. Bà ấy là 1 ngời lạc quan tronng tất cả mọi chuyện. Bà có tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Tôi thực sự ngưỡng mộ khiếu hài hước của bà ấy. Bà còn là 1 người nội trợ. Mẹ tôi mất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc gia đình của mình.

 Về tôi, tên tôi là Mai. Tôi 15 tuổi. Tôi cao và mảnh khảnh. Tôi có khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to đen nháy. Nói về tính cách của tôi, tôi có thể nói rằng tôi rất thân thiện, tốt bụng, hào phóng và trung thực. Tôi có những điều bản thân mình thích và không thích. Tôi khiêm tốn và đôi khi ngại ngùng nhưng tôi có thể mất bình tĩnh và bắt đầu hét lên với ai đó. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, tôi có thể giữ bí mật, tôi sẽ không bao giờ để bạn bè thất vọng. Tôi thường nói những gì tôi nghĩ, đó là lý do tại sao mọi người xung quanh tôi thường xuyên không thích tôi, vì thế tôi bắt đầu kiềm chế cảm xúc. Nhưng thật khó để có thể đối phó với cảm xúc khi tôi hiểu rằng tôi đối phó với người có những tính cách ích kỷ và không trung thực.)

Bài 6:

Hello everyone, my name is Le Ngoc Diep. This year I am 12 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are four members in my family, including my parents, elder brother and me.

Now, I am studying in class 9B at Chu Van An school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subject is Physics and English. My hobbies are cooking and reading books.

Some of the favorite books are science fiction, detective, history and art. In my spare time, I also take an online piano course. In the future, I will try to get more experience to pursue the dream of becoming a famous pianist performing in the world.

Dịch:

Xin chào các bạn, mình tên là Lê Ngọc Diệp. Năm nay mình 12 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội. Gia đình mình có bốn thành viên gồm ba mẹ, anh trai và mình.

Hiện tại, mình học ở lớp 9B trường Chu Văn An. Ở trường mình có rất nhiều bạn bè, họ đều rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Mọi người nhận xét mình là một người khá hoạt bát và năng lượng nên rất được yêu quý. Môn học mà mình thích nhất là vật lí và tiếng anh. Sở thích của mình là nấu ăn và đọc sách.

Một số thể loại sách yêu thích là khoa học viễn tưởng, trinh thám, lịch sử và nghệ thuật. Trong những lúc rảnh rỗi, mình còn tham gia một khóa học online về piano. Trong tương lai, mình sẽ cố gắng trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn nữa để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sỹ piano tài ba đi khắp mọi nơi trên thế giới biểu diễn.

Bài 7,8,9,…: Bài giới thiệu dài dành cho nhiều đối tượng

giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Các bài giới thiệu tiếp theo đây khá dài và tỉ mỉ, dành cho nhiều đối tượng khác nhau ví dụ như: sinh viên, người đi làm, người đi phỏng vấn,…

Các bạn hãy truy cập vào link bên dưới và đọc những bài phù hợp nhất nhé!

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JfZikEHZUo2Q2f9oey11crIoRoSo88eZ?usp=sharing

Đọc xong bài viết này các bạn đã biết cách tự giới thiệu bản thân mình chưa ạ? Nếu còn điều gì thắc mắc các bạn hãy comment ở dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé!

Xem thêm: Tên tiếng Anh hay, đẹp, ý nghĩa nhất dành cho Nam và Nữ

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và 10 Bài văn mẫu hay nhất
5 (100%) 1 vote

About Admin

Xin chào, mình là admin của website Báo Song Ngữ. Với mong muốn tạo ra một môi trường học tiếng Anh hiệu quả, mình rất mong nhận được phản hồi từ các bạn để xây dựng website hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.