Home » World » Hippo bite kills Chinese tourist in Kenya

Hippo bite kills Chinese tourist in Kenya

Hippo bite kills Taiwan tourist in Kenya
Hippo bite kills Taiwan tourist in Kenya

Chang Ming Chuang, 66, was tracking the animal at a wildlife resort on Lake Naivasha, 90km (56 miles) north-west of the capital, Nairobi.

Chang Ming Chuang, 66 tuổi, đang theo dõi các loài vật tại một khu du lịch động vật hoang dã trên hồ Naivasha, cách thủ đô Nairobi 90km về phía tây bắc.

A second Chinese tourist was injured in the attack. Six people have been killed by hippos in the area this year.

Một du khách Trung Quốc thứ hai đã bị thương trong một vụ tấn công. Sáu người đã thiệt mạng bởi hà mã tại khu vực này trong năm nay.

High water levels have seen hippos – the world’s deadliest large land mammal – stray on to resorts for pasture(1).

Mực nước cao đã khiến hà mã – loài động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới – đi lạc vào các khu nghỉ mát để tìm đồng cỏ.

Witnesses said the two tourists had come too close to the animal near the Sopa hotel. The bitten man was rushed to hospital bleeding profusely but later died.

Các nhân chứng cho biết hai khách du lịch đã đến quá gần con vật khi cạnh khách sạn Sopa. Người đàn ông bị cắn đã được đưa vội đến bệnh viện do chảy máu quá nhiều nhưng sau đó đã chết.

The second tourist, named as Wu Peng Te, was treated(2) for minor bruising at Naivasha District Hospital.

Du khách thứ hai, tên là Wu Peng Te, đã được điều trị do vết bầm nhỏ tại Bệnh viện Quận Naivasha.

David Kilo, chairman of Lake Naivasha Boat Owners Association, told Kenya’s Star newspaper that rising water levels had reduced pasture areas for hippos, forcing them on to farms and hotel grounds, and increasing contact between the mammals(3) and humans.

David Kilo, chủ tịch Lake Naivasha Boat Owners Association, nói với tờ Star của Kenya rằng mực nước tăng đã làm giảm diện tích đồng cỏ cho hà mã, buộc chúng tiến vào các trang trại và khu đất của khách sạn, làm gia tăng khả năng tiếp xúc giữa động vật có vú với con người.

Higher-than-normal water levels were causing hippos to wander from the lake on to nearby farms and hotel properties searching for pasture.
Higher-than-normal water levels were causing hippos to wander from the lake on to nearby farms and hotel properties searching for pasture.

The Kenya Wildlife Service said it was tracking the hippo concerned.

Kenya Wildlife Service cho biết họ đang theo dõi con hà mã có liên quan.

Hippos, which are aggressive, have sharp(4) teeth and weigh up to 2,750kg (three tons), kill an estimated 500 people every year in Africa.

Hà mã rất hung dữ, nó có hàm răng sắc nhọn và nặng tới 2,750kg (ba tấn), giết hại khoảng 500 người mỗi năm ở châu Phi.

Tourism earned Kenya $1.2bn (£950m) last year, with 1.4 million international arrivals.

Du lịch đem lại 1,2 tỷ đô la Kenya năm ngoái, với 1,4 triệu lượt khách quốc tế.

  1. Pasture (noun): đồng cỏ, bãi cỏ.

The sheep were grazing on the lush green pastures.

Some fields are planted with crops for several years, and then returned to pasture for the cattle.

  1. Treat (verb): chữa bệnh, điều trị.

My parents treated us all the same when we were kids.

He treated his wife very badly.

  1. Mammal (noun): động vật có vú

Humans, dogs, elephants, and dolphins are all mammals, but birds, fish, and crocodiles are not.

  1. Sharp (adj): sắc nhọn, sắc cạnh

The point of this pencil isn’t sharp enough.

The doctor used a sharp instrument to dig a piece of glass out of my finger.

Hippo bite kills Chinese tourist in Kenya
1 (20%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *