Home Việt Nam Hộ chiếu Việt Nam tăng bậc trong BXH hộ chiếu quyền lực

Hộ chiếu Việt Nam tăng bậc trong BXH hộ chiếu quyền lực

by Admin

The Vietnamese passport has moved up five places in the latest power ranking with visa free access to 51 destinations.

Hộ chiếu Việt Nam đã tăng năm bậc trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực với quyền được tự do đi đến 51 quốc gia.

On the Henley Passport Index updated this month by the U.K.-based global citizenship(1) and residence advisory firm Henley & Partners, the Vietnamese passport has jumped five places to 90th among 107 positions against the previous ranking released last July.

Theo chỉ số hộ chiếu Henley  vừa công bố  trong tháng này bởi công ty tư vấn cư trú và quyền công  dân toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, Henley & Partners, hộ chiếu Việt Nam đã tăng năm bậc lên vị trí thứ 90 trên 107 bậc  so với bảng xếp hạng trước đó được công bố vào tháng 7 năm ngoái.

In Southeast Asia, a Vietnamese passport is only more powerful than Laos (92nd) and Myanmar (95th), which have visa free access to 49 and 46 destinations respectively.

Ở Đông Nam Á, hộ chiếu Việt Nam chỉ mạnh hơn Lào (xếp thứ 92) và Myanmar (xếp thứ 95), có visa đi lại tự do tới 49 và 46 điểm đến tương ứng.

The index ranks passports of 200 countries and territories(2) in the world based on data from the International Air Transport Association, which maintains the world’s largest and most comprehensive database of travel information.

Chỉ số xếp hạng hộ chiếu của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, nơi duy trì cơ sở dữ liệu lớn nhất và toàn diện nhất thế giới về thông tin du lịch.

The region’s biggest economy, Indonesia, has risen two places to 73rd in this updated ranking with 70 visa-free destinations while Malaysia jumped one place to 12th with visa free access to 177 countries and territories.

Nền kinh tế lớn nhất khu vực, Indonesia, đã tăng hai bậc lên thứ 73 trong bảng xếp này với quyền tự do đi đến 70 quốc gia trong khi Malaysia tăng một bậc lên vị trí thứ 12 với quyền tự do đi đến 177 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thailand has seen a jump in its global ranking to 66th, up four places. Thais can now travel to 77 countries and territories without applying for a visa, slightly(3) higher than Filipinos (77th) and Cambodians (88th), who have similar access to 65 and 53 destinations respectively.

Một bước nhảy vọt của Thái Lan trong bảng xếp hạng toàn cầu lên thứ 66, tăng bốn bậc. Người Thái hiện có thể đi đến 77 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực, cao hơn một chút so với người Philippines (xếp thứ 77) và người Campuchia (xếp thứ 88), có quyền đi đến 65 và 53 quốc gia tương ứng.

ho-chieu-Viet-Nam

.Singapore and Japan have the most powerful passports in the world, with their citizens able to visit 190 countries and territories without applying for a visa.

Singapore và Nhật Bản có hộ chiếu mạnh nhất thế giới, công dân của họ có thể đi đến 190 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa.

South Korea, Germany and Finland ranked second, with citizens having visa-free access to 188 destinations.

Hàn Quốc, Đức và Phần Lan đứng thứ hai, các công dân của họ có quyền tự do đi đến 188 nước và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa.

Three countries – Denmark, Italy and Luxembourg shared the third place, with their citizens able to visit 187 countries and territories without applying for a visa. France, Sweden and Spain came in fourth.

Ba quốc gia – Đan Mạch, Ý và Luxembourg cùng nhau đứng ở vị trí thứ ba, công dân của họ có thể đến 187 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực. Pháp, Thụy Điển và Tây Ban Nha đứng thứ tư.

With the Donald Trump administration pursuing a hostile immigration policy, the U.S. has lost its throne as the most powerful passport in the world to share sixth position with Norway, Switzerland, the U.K., Canada, Belgium, Ireland and Greece.

Với việc chính quyền Donald Trump đang thực hiện các chính sách kiểm soát nhập cư gay gắt, Hoa Kỳ đã mất ngai vàng khi trở thành hộ chiếu quyền lực nhất thế giới để cùng đứng ở vị trí thứ sáu với Na Uy, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Canada, Bỉ, Ireland và Hy Lạp.

The world’s weakest passports come from poor countries mired in conflict like Syria, Somalia, Iraq, Pakistan and Afghanistan. Passport holders from these nations can only visit between 32 and 39 other countries without visas.

Hộ chiếu có quyền lực yếu nhất thế giới, đến từ các nước nghèo bị sa lầy trong cuộc xung đột như Syria, Somalia, Iraq, Pakistan và Afghanistan. Người mang hộ chiếu từ các quốc gia này chỉ có quyền đi đến 32 – 39 quốc gia khác mà không cần visa.

“Countries that have higher visa scores also rank higher in economic freedom, especially in investment, financial, and business freedom,” Christian H. Kalin, group chairman of Henley & Partners, said in a statement.

Ông Christian H. Kalin, chủ tịch của Henley & Partners cho biết: “Các quốc gia có điểm visa cao hơn cũng xếp hạng cao hơn về độ mở của nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư, tài chính và kinh doanh.

He said the growing trend towards visa openness is unlikely to slow down. Overall, 2019 looks set to hold “some surprises in the travel freedom space as more countries and citizens embrace the benefits of global mobility,” he said.

Ông cho biết rằng hiện tượng visa mở ngày càng phổ biến và có xu hướng tăng trưởng. Trong năm 2019 chắc chắn sẽ còn có “những bất ngờ về vấn đề mở cửa du lịch khi nhiều người dân và đất nước đang nắm bắt được các lợi ích của dịch chuyển quốc tế”.

Nguồn: VnExpress

New words:

1, citizenship (n): /ˈsɪt.ɪ.zən.ʃɪp/ the state of being a member of a particular country and having rights because of it

He holds joint citizenship in Sweden and Peru

2, territory (n): /ˈter.ɪ.tər.i/ (an area of) land, or sometimes sea, that is considered as belonging to or connected with a particular country or person:

He was shot down in enemy territory.

3, slightly (adv): /ˈslaɪt.li/ a little

She’s slightly taller than her sister.

4, mired (adj): /maɪəd/ to be involved in a difficult situation, especially for a long period of time:

Some chapters remain mired in highly technical language, while others fail to transcend the limited social, cultural contexts of their studies.

Xem Thêm:

Mọi người hãy cùng góp ý để bản dịch có thể thêm hoàn thiện nhé! Nếu có bất cứ câu hỏi gì mọi người hãy comment bên dưới cho mình biết ạ!

You may also like

Leave a Comment

shares