Home » VN » Những loài hoa khoe sắc trong nắng hạ ở Huế

Những loài hoa khoe sắc trong nắng hạ ở Huế

The ancient capital of Hue is enjoying an April floral shower that adds to its romantic charm(1).  

banner ads

Cố đô Huế đang ngập trong sắc hoa tháng tư, điều này càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ lãng mạn của nó.

Frangipani trees with white flowers bloom inside the Imperial Citadel surrounding a pavilion’s courtyard. The fragrance(2) of the blooms is more pronounced at night.

Cây hoa sứ với những bông hoa trắng nở rộ bao quanh khoảng sân bên trong Hoàng thành. Hương thơm của hoa nồng nàn hơn vào ban đêm.

hoa sứ

Hue, in central Vietnam, was not only the political seat of power but also a cultural and religious hub under the Nguyen Dynasty(3), Vietnam’s last royal family that ruled the country from 1802 until 1945.

Huế, nắm ở dải đất hẹp của miền trung Việt Nam, không chỉ là trụ sở về quyền lực chính trị mà còn là trung tâm văn hóa và tôn giáo dưới triều Nguyễn, dòng dõi hoàng gia cuối cùng của Việt Nam cai trị đất nước từ năm 1802 đến năm 1945.

Ngo Dong trees, known as Chinese Parasol tree, never fail to charm visitors at this time of the year as the vibrant pink flowers decorate trees that have temporarily shed their leaves.

Cây Ngô Đồng, biết đến như là cây Parasol của Trung Quốc, thời điểm này trong năm cây tạm trút hết lá và thay vào đó là những bông hoa màu hồng rực rỡ có thể làm xao xuyến mọi du khách ghé thăm.

It is a legend(4) in East Asian culture that the phoenix(5) only perches on the Chinese Parasol trees. Hue residents believed that these flowers were a symbol of royal family and only grown in sacred(6) and noble(7) places like royal tombs and the Forbidden City.

Theo truyền thuyết trong văn hóa Á Đông, loài chim phượng hoàng chỉ đậu trên cây Parasol của Trung Quốc. Từ huyền thoại đó người dân Huế tin rằng những bông hoa này là biểu tượng của hoàng gia và chỉ được trồng ở những nơi linh thiêng và quyền quý như lăng mộ hoàng gia và Tử Cấm Thành.

Dragons and phoenixes are sacred animals in Chinese and Vietnamese cultures, and were, once upon a time, emblems of the emperor and empress.

Rồng và phượng hoàng là những con vật linh thiêng trong văn hóa Trung Quốc và Việt Nam, chúng đã từng là biểu tượng của hoàng đế và hoàng hậu.

hoa phượng

April is the best month to take in the beauty of the yellow Phoenix flowers that bloom all over Hue, and can be enjoyed on Ngo Quyen, Le Loi and Tran Hung Dao streets.  

Tháng 4 là tháng tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa Phượng vàng đang nở rộ khắp xứ Huế, hoa rơi như nhuộm vàng các con đường  như Ngô Quyền, Lê Lợi hay Trần Hưng Đạo.

With the tree planted all along the perimeter of the citadel, the flowers can be seen in great profusion at this time of the year.

Dọc theo những con đường của tòa thành rợp bóng cây xanh, vào thời điểm này trong năm những con đường đó lại được tô điểm thêm bởi sắc màu rực rỡ của muôn loài hoa.

The brilliant yellow of the Phoenix flowers mingle with the pink of crape-myrtle on the Da Vien Islet, formed by silt deposits from the Huong (Perfume) River.

Phượng vàng cùng với bằng lăng tím khoe sắc bên cồn Dã Viên, đây là cồn nhỏ được hình thành bởi các lớp phù sa từ sông Hương.

sen

Lotuses are grown in many locations around Hue for offering to the Buddha, as decoration at homes and business establishments like hotels and restaurants, and for making the famous lotus scented tea.

Hoa sen được trồng ở nhiều địa điểm quanh xứ Huế để dâng lên Đức Phật, cũng như là để trang trí tại nhà và các cơ sở kinh doanh như khách sạn và nhà hàng, và để làm trà thơm hương sen nổi tiếng.

As summer approaches, lotus flowers in white and pink dot Hue’s landscape and their distinct fragrance is enchanting(8).

Khi mùa hè đến gần, màu trắng và hồng phấn của sen giúp tô điểm cho cảnh xứ Huế và hương thơm riêng biệt của chúng cũng làm say mê lòng người.

New words:

1, charm (n) /tʃɑːm/ a quality that makes you like or feel attracted to someone or something:

He was thoughtful and charming.

2, fragrance (n) /ˈfreɪ.ɡrəns/ a sweet or pleasant smell:

The shampoo has a light fragrance of herb and plant extracts.

3, dynasty (n) /ˈdɪn.ə.sti/ a series of rulers or leaders who are all from the same family, or a period when a country is ruled by them:

The Mogul dynasty ruled over India for centuries.

4, legend (n) /ˈledʒ.ənd/ a very old story or set of stories from ancient times, or the stories, not always true, that people tell about a famous event or person:

The dance was based on several Hindu legends.

5, phoenix (n) /ˈfiː.nɪks/ in ancient stories, an imaginary bird that set fire to itself every 500 years and was born again, rising from its ashes (= the powder left after its body has been burned):

Landscapes may be regarded as phoenixes, turtles or dragons, all having embodied specific meanings.

6, sacred (adj) /ˈseɪ.krɪd/ considered to be holy and deserving respect, especially because of a connection with a god:

This area is sacred to the Apaches.

7, noble (adj) /ˈnəʊ.bəl/ moral in an honest, brave, and kind way:

His followers believe they are fighting for a noble cause.

8, enchanting (adj) /ɪnˈtʃɑːn.tɪŋ/ very pleasant or charming:

Belgium is an enchanting country.

Xem thêm: Số thứ tự và số đếm trong tiếng Anh: Cách đọc, viết & sử dụng

Rate this post

About Admin

Xin chào, mình là admin của website Báo Song Ngữ. Với mong muốn tạo ra một môi trường học tiếng Anh hiệu quả, mình rất mong nhận được phản hồi từ các bạn để xây dựng website hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.