Home Việt Nam Một khách sạn tại Đà Nẵng bị phạt bởi giấu 16 khách du lịch Trung Quốc

Một khách sạn tại Đà Nẵng bị phạt bởi giấu 16 khách du lịch Trung Quốc

by Phạm Thư

Da Nang police say a hotel fined for withholding information on Chinese guests who should’ve been quarantined has got away very lightly.

Cảnh sát Đà Nẵng cho biết một khách sạn đã bị phạt bởi che giấu thông tin về các khách Trung Quốc đáng lẽ phải bị cách ly nhưng lại được cách ly một cách rất hời hợt.

The hotel in question was fined for not reporting that it was hosting 16 Chinese who should have been quarantined over the novel coronavirus epidemic.

Khách sạn này bị phạt bởi không thông báo rằng đang giữ 16 khách Trung Quốc đáng lẽ phải bị cách ly bởi dịch bệnh corona bùng phát.

The Van Xuan Hotel on Vo Nguyen Giap Street in Da Nang’s Son Tra District was fined VND3 million ($130) on Wednesday.

Khách sạn Văn Xuân trên đường Võ Nguyên Giáp tại Quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã bị phạt 3 triệu VNĐ ($130) vào thứ Tư.

Colonel Phan Minh Man, head of the district’s police department, said the fine was for not providing guest information to the police as required.

Đại tá Phan Minh Mạn, trưởng phòng cảnh sát quận, cho biết mức phạt này là bởi khách sạn đã không cung cấp thông tin của khách hàng cho cảnh sát theo yêu cầu.

He said the penalty was not strong enough, because even if the police had found 1,000 Chinese hiding in the hotel, the fine would have been the same.

Ông cho biết hình phạt này không đủ mạnh tay, bởi kể cả khi cảnh sát tìm thấy 1,000 người Trung Quốc bị giấu trong khách sạn, mức phạt vẫn sẽ giữ nguyên như vậy.

On February 8, the immigration office under Da Nang’s police department and Son Tra police detected the 16 Chinese staying in the hotel without their presence being reported to the authorities.

Vào ngày 8 tháng Hai, văn phòng nhập cư thuộc sở cảnh sát Đà Nẵng và cảnh sát Sơn Trà đã xác định được 16 người Trung Quốc ở tại một khách sạn mà sự hiện diện của họ không được thông báo cho chính quyền.

All the 16 visitors had come as tourists. None of them had come from Wuhan City of Hubei Province, the epicenter of the epidemic.

Cả 16 người này đến Đà Nẵng với tư cách là khách du lịch. Không ai trong số họ đến từ thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, nơi tâm dịch.

Two of them entered Vietnam on January 27, the third day of the Lunar New Year, and the rest came to the country before the holiday began.

Hai người trong số đó đến Việt Nam vào ngày 27 tháng Một, tức ngày mùng 3 tết Nguyên Đán, và số còn lại đến đất nước trước khi kỳ nghỉ bắt đầu.

dịch bệnh corona ngày càng diễn biến phức tạp

As the coronavirus crisis kept worsening in China during the holiday, the group decided to hide themselves in Da Nang instead of returning to their home country.

Khi khủng hoảng virus corona có chiều hướng xấu đi tại Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ, nhóm người này quyết định trốn tại Đà Nẵng thay vì quay trở lại quốc gia mẹ đẻ của mình.

According to local authorities, all 16 Chinese are in stable health condition and none of them has run a fever or developed a cough.

Theo chính quyền địa phương, cả 16 người Trung Quốc này có tình trạng sức khỏe ổn định và không ai bị cảm hay ho cả.

“It’s lucky that none of them had contracted the virus,” Colonel Man said.

“Thật may mắn khi không ai trong số họ bị nhiễm virus,” đại tá Mạn cho biết.

On February 3, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc ordered that all Vietnamese and foreigners entering Vietnam from China must be quarantined for 14 days.

Vào ngày 3 tháng Hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tất cả người Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc phải bị cách ly trong vòng 14 ngày.

The order applied to everyone who had passed by 31 provinces in China that have reported the new coronavirus infection. Vietnam had declared the novel coronavirus outbreak an epidemic on February 1.

Yêu cầu này áp dụng với bất cứ ai đã đi qua 31 tỉnh thành phố của Trung Quốc mà đã có thông báo nhiễm bệnh corona. Việt Nam đã tuyên bố dịch bệnh virus corona bùng phát vào ngày 1 tháng Hai.

So far, the country has confirmed 16 infections, seven of whom have been discharged from hospitals.

Cho đến nay, đất nước đã xác nhận 16 trường hợp nhiễm bệnh, 7 trong số đó đã được xuất viện.

As of Thursday morning, the death toll from the epidemic had reached 1,369 people, two of them outside mainland China.

Vào sáng thứ Năm, số lượng người chết bởi bệnh dịch đã đạt ngưỡng 1,369 người, hai người trong số đó nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Nguồn: VnExpress

Xem thêm: 

You may also like

Leave a Comment