Home Việt Nam Làng Chử Xá – Ngôi làng Bích Họa đầu tiên ngoại thành Hà Nội

Làng Chử Xá – Ngôi làng Bích Họa đầu tiên ngoại thành Hà Nội

by Admin

lang-bich-hoa-Chu-Xa

Chu Xa Village, known for supplying vegetables and fruit to the capital city, has become a garden of murals(1).

Làng Chử Xá, vốn được biết đến là vùng trồng rau, củ, quả nổi tiếng chuyên cung cấp cho Thủ đô, tuy nhiên gần đây được biết đến với tên gọi là làng bích họa.

The village has more than 20 paintings depicting(2) nature as well as countryside life on its walls, adding considerably to its rural charm.

Ngôi làng có hơn 20 bức tranh miêu tả về thiên nhiên cũng như cuộc sống nông thôn trên các bức tường, làm tăng thêm vẻ đẹp nông thôn.

Known to locals as Sua Village, it is located in Van Duc Commune, Gia Lam District, on the banks of the Red River. It has an eponymous wharf(3) that used to be an important stopping point on the waterway connecting with the ancient citadel(4) of Thang Long, the original name of Hanoi.

Làng Chử Xá còn được biết đến với cái tên là làng Sứa, thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, nằm ven sông Hồng. Làng có bến đò Chử Xá (cùng tên làng) là một bến quan trọng trên tuyến đường thủy từ phía Đông lên Kinh đô Thăng Long (tên gốc của Hà Nội) xưa kia.

Six months ago, a group of seven young painters from several universities in Hanoi volunteered to decorate Chu Xa with murals.

Sáu tháng trước, một nhóm họa sĩ trẻ gồm bảy thành viên từ một số trường đại học ở Hà Nội đã tình nguyện trang trí Chử Xá thành làng bích họa.

Next to the fields, a shed (5) where workers store their tools now sports a mural of children flying kites.

Bên cạnh những cánh đồng, một nhà kho nơi các công nhân cất giữ dụng cụ của họ giờ đây trưng bày một bức tranh tường về những đứa trẻ thả diều.

The village is well-known as a source of vegetables and fruits for Hanoi and surrounding provinces.

Ngôi làng nổi tiếng là nguồn rau và trái cây cho Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Local authorities are hoping that such murals promote the homeland’s produce.

Chính quyền địa phương đang hy vọng rằng những bức tranh tường này sẽ thúc đẩy sản phẩm của quê hương.

The artists said it takes them three to four days to complete one vibrant mural. They also hope these will heighten people’s awareness of the need to protect the natural environment.

Các họa sĩ chia sẻ họ mất ba đến bốn ngày để hoàn thành một bức bích họa. Họ cũng hy vọng những điều này sẽ nâng cao nhận thức của mọi người về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

Locals have welcomed the project because it makes their village look better and attract more visitors.

Người dân nơi đây cũng rất ủng hộ dự án bởi những bức tranh này làm cho ngôi làng của họ trông đẹp hơn và thu hút nhiều du khách hơn.

Student artists plan to continue their work in the coming days.

Các họa sĩ sinh viên có kế hoạch tiếp tục công việc của họ trong những ngày tới.

Nguồn: VnExpress

New words:

1, mural(n) /ˈmjʊə.rəl/ : a large picture that has been painted on the wall of a room or building

There was diffuse fibrous thickening of the mural endocardium, involving all the cardiac chambers.

2, depict (v): /dɪˈpɪkt/ to represent or show something in a picture or story:

Her paintings depict the lives of ordinary people in the last century.

3, wharf (n): /wɔːf/ an area like a wide wall built near the edge of the sea or a river where ships can be tied and goods can be taken off them:

The crates were unloaded onto the wharf.

4, citadel (n): /ˈsɪt.ə.del/  a strong castle in or near a city, where people can shelter from danger, especially during a war:

The town has a 14th century citadel overlooking the river.

5, shed (n): /ʃed/ a small building, usually made of wood, used for storing things:

We keep our bikes in the shed.

Xem thêm:

Các bạn hãy bình luận cho mình biết ý kiến về bản dịch nhé. Cảm ơn!

You may also like

3 comments

Lan 04/10/2019 - 10:10

Great 🙂

Reply
Admin 04/10/2019 - 18:34

Hi, thank youuu

Reply
Ngọc 27/09/2019 - 21:48

Hay quá ad

Reply

Leave a Comment

shares