Home Việt Nam Nhật Bản tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Việt ở Tokyo

Nhật Bản tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Việt ở Tokyo

by Admin
nhật bản

Giám sát phần thi kỹ năng nghe tại phòng thi cấp 5

Education insiders said the test reflects Vietnam’s increasingly important role in the region.

Những người trong ngành giáo dục cho biết bài kiểm tra phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực.

Nearly 400 Japanese students of varying ages sat the country’s first national Vietnamese language exam on Sunday.

Chủ Nhật vừa rồi gần 400 sinh viên Nhật Bản ở các độ tuổi khác nhau đã tham gia kỳ thi tiếng Việt đầu tiên ở cấp độ quốc gia.

Education insiders said the test reflects Vietnam’s rising importance in the region. The test, which reportedly took two years to prepare, was held in Tokyo, Vietnam News Agency reported.

Những người trong ngành giáo dục cho biết cuộc thi phản ánh tầm quan trọng ngày càng lớn của Việt Nam trong khu vực. Cuộc thi đã mất hai năm để chuẩn bị, và được tổ chức tại Tokyo.

Test takers seen at the venue(1) were from different ages, many of them in middle ages.

Các thí sinh tại điểm thi tới từ nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều người trong số họ ở độ tuổi trung niên.

A source from the Japan College of Foreign Languages said more Japanese people are also choosing to study in Vietnam, so learning the language is important.

Một nguồn tin từ Đại học Ngoại ngữ Nhật Bản cho biết nhiều người Nhật Bản cũng đang lựa chọn du học tại Việt Nam, vì vậy việc học ngôn ngữ là rất quan trọng.

More Japanese students are expected to travel to study in Vietnam over the next three years, so similar tests are being scheduled(2).

Nhiều sinh viên Nhật Bản dự kiến sẽ đi du học tại Việt Nam trong ba năm tới, vì vậy các bài kiểm tra tương tự đang được lên kế hoạch.

Pham Quang Hung, first secretary in charge of education affairs at the Vietnamese Embassy in Tokyo, told Vietnam News Agency that ties between Vietnam and Japan are growing, particularly through investments made by Japanese enterprises(3).

Phạm Quang Hùng, thư ký đầu tiên phụ trách giáo dục tại Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo, nói với hãng tin Việt Nam rằng quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển, đặc biệt là thông qua các khoản đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Demand to learn Vietnamese in Japan is rising, Hung said.

Nhu cầu học tiếng Việt tại Nhật đang tăng lên, Hùng nói.

Japan is Vietnam’s largest source of official development assistance, its second largest foreign investor and fourth largest trade partner. At the end of 2016, Japan had more than 3,200 investment projects in Vietnam with total registered capital of more than $42 billion, according to official data.

Nhật Bản là nguồn hỗ trợ phát triển chính thức lớn nhất của Việt Nam, là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Theo số liệu chính thức vào cuối năm 2016, Nhật Bản đã có hơn 3.200 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký hơn 42 tỷ USD.

Japan is also Vietnam’s third largest source of tourists, with arrivals in the first five months growing 7 percent from a year ago to more than 323,000, according to the the General Statistics Office.

Nhật Bản cũng là nguồn khách du lịch lớn thứ ba của Việt Nam, với số lượt khách trong năm tháng đầu năm tăng 7% so với một năm trước lên hơn 323.000, theo Tổng cục Thống kê.

Thông tin thêm: Nhu cầu đi du học Nhật Bản của sinh viên trong những năm vừa qua cũng tăng rất mạnh. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thông tin có thể truy cập trang Du học Nhật Bản, một kênh du học rất uy tín ở Việt Nam hiện nay.

  1. Venue /ˈven.juː/ : the place where a public event or meeting happens:

The hotel is an ideal venue for conferences and business meetings.

  1. Schedule /ˈskedʒ.uːl/ : to arrange that an event or activity will happen at a particular time:

The meeting has been scheduled for tomorrow afternoon.

  1. Enterprise /ˈen.tə.praɪz/ : an organization, especially a business, or a difficult and important plan, especially one that will earn money:

Don’t forget this is a commercial enterprise – we’re here to make money.

You may also like

Leave a Comment

shares