Home BlogNgữ pháp tiếng Anh Cấu trúc Not only, but also: Cách dùng, đảo ngữ & bài tập

Cấu trúc Not only, but also: Cách dùng, đảo ngữ & bài tập

by Admin

Not only, but also” là một cấu trúc khá quen thuộc ở chương trình học phổ thông và rất hay xuất hiện trong các đề thi đại học. Nó cũng là chất liệu tốt cho bài Writing của chúng ta trở lên phong phú, hấp dẫn.

Tuy nhiên đây cũng là một cấu trúc khá nâng cao đối với những bạn mới tiếp cận, hôm nay mình sẽ trình bày chi tiết ý nghĩa cũng như cách sử dụng Not only….but also để mọi người cùng hiểu rõ nhé:

Định nghĩa

Not only…But also: Không những/không chỉ … mà còn.

Not only, but also dùng để nối và nhấn mạnh hai từ hoặc cụm từ có cùng vị trí, tính chất.

Ví dụ:

She is not only beautiful but also intelligent.

=> Cô ấy không chỉ đẹp mà còn thông minh.

cấu trúc not only but also

She is not only beautiful but also intelligent.

Như vậy trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng Not only, but also để nhấn mạnh hai phẩm chất của cô ấy là đẹp và thông minh. Dĩ nhiên nếu viết đơn giản hơn và không cần nhấn mạnh thì ta có thể viết:

“She’s beautiful and intelligent.”

Trường hợp sử dụng Not only, but also

Nhấn mạnh Danh từ

S + V + not only + Noun + but also + Noun 

Vd:

He speaks not only English but also Spanish.

=> Anh ấy không những nói được tiếng Anh mà còn cả tiếng Tây Ban Nha nữa.

Nhấn mạnh tính từ

S + V + not only + Adj + but also + Adj

Vd:

She is not only rich but also famous.

=> Cô ấy không chỉ giàu mà còn nổi tiếng nữa.

Nhấn mạnh động từ

S + not only + V + but also + V

Vd:

I not only sing well but also dance perfectly.

=> Tôi không những hát hay mà còn đàn giỏi nữa.

Nhấn mạnh trạng từ

S + V + not only + Adv + but also + Adv

Vd:

Tu works not only quickly but also efficiently.

Tú không chỉ làm việc nhanh mà còn hiệu quả nữa.

Xem thêm: As long as là gì?

Đảo ngữ với “Not only, but also”

Not only + Trợ động từ/Tobe + S + (Để nguyên vế sau)

Như vậy bạn có thể hiểu đơn giản và dễ nhớ như sau: Khi muốn sử dụng cấu trúc đảo ngữ, bạn đảo “Not only” lên đầu câu, sau đó là Trợ động từ/ Tobe đảo lên trước chủ ngữ, vế còn lại giữ nguyên.

Vd:

She is not only rich but also famous.

=> Not only is she rich but also famous.

Cách dùng cấu trúc not only, but also

Not only do I sing well but also dance perfectly.

I not only sing well but also dance perfectly.

=> Not only do I sing well but also dance perfectly.

Rất đơn giản và dễ hiểu phải không?

Những chú ý khi sử dụng cấu trúc Not only, but also

Sau đây là những lỗi sai hay gặp khi sử dụng:

Vd 1:

She’s not only beautiful, but also a singer

Trong trường hợp này “beautiful” là tính từ, “singer” là danh từ và chúng không tương đồng nhau nên đây là 1 câu sử dụng sai.

Vd 2:

He ate not only the pizza, but also the soda.

=> Anh ấy không chỉ ăn pizza mà còn soda nữa.

Đọc có vẻ hơi ngượng miệng phải không, vâng không ai ăn Soda bao giờ cả, chỉ uống soda mà thôi. Chúng ta nên sửa lại thành:

He not only ate the pizza, but also drank the soda.

Bài tập sử dụng cấu trúc Not only, but also

Nối những câu sau sử dụng cấu trúc Not only, but also

 1. There are problems with the children. There are problems with their parents.
 2. She can make people laugh. She can make people cry.
 3. He writes plays for television. He acts in movies.
 4. I sent her many letters. I also tried to telephone her.
 5. We visit our grandfather’s house in autumn. We visit our grandfather’s house in spring.
 6. He can dance. He can sing.
 7. They need water. They need medicine.
 8. She has been late four times. She hasn’t done any work.
 9. He was upset. He was angry.
 10. In winter the days are short. They are also cold and dark.

Đáp án

 1. There are problems not only with the children but also with their parents.
 2. She can not only make people laugh, but also make them cry. / Not only can she make people laugh; but she can also make them cry.
 3. He not only writes plays for television but also acts in movies.
 4. I not only sent her many letters but also tried to telephone her.
 5. We visit our grandfather’s house not only in autumn but also in spring.
 6. He can not only dance but also sing.
 7. They need not only water but also medicine.
 8. Not only has she been late four times; but she has also not done any work.
 9. He was not only upset but also angry.
 10. In winter the days are not only short but also cold and dark.

Xem thêm: Cách sử dụng cấu trúc no good, no point, no use, not worth

You may also like

Leave a Comment

shares