Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất thế giới

0

phạm nhật vượng

Pham Nhat Vuong is the first Vietnamese to enter the list of the world’s 200 wealthiest(1) people.

Ông Phạm Nhật Vượng là người Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách những người giàu có nhất thế giới.

He has an estimated worth of $7.5 billion. 

Tổng tài sản của ông ước tính khoảng 7,5 tỷ đô la.

Vuong, who heads the Vingroup conglomerate, is 198th on the real time billionaires ranking updated by Forbes magazine on Saturday. His net worth has increased by $3.2 billion over last year when he topped Forbes’s list of four Vietnamese billionaires(2).

Ông Vượng, người đứng đầu tập đoàn Vingroup, đứng ở vị trí thứ 198 trên bảng xếp hạng tỷ phú thời điểm hiện tại, được tạp chí Forbes cập nhật vào thứ Bảy. Giá trị tài sản ròng của ông đã tăng 3,2 tỷ đô la so với năm ngoái khi ông đứng đầu danh sách bốn tỷ phú Việt Nam.

A 13 percent increase in the value of Vingroup’s shares in the first week after Vietnam’s stock market reopened following a 9-day Tet (Lunar New Year Festival) break has been a factor in boosting Vuong’s net worth and catapulting him into the top 200 list.

Giá trị cổ phiếu của Vingroup đã tăng 13% trong tuần đầu tiên, sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trở lại sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán; đó là một yếu tố giúp gia tăng giá trị tài sản và đưa ông vào danh sách top 200 người giàu nhất thế giới.

Price of Vingroup’s share (VIC) stood at VND112,000 ($4.82) at the end of the trading session last Friday.

Giá cổ phiếu của Vingroup (VIC) đang ở mức 12.000 đồng ($ 4,82) vào cuối phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước.

Vuong was first mentioned as a billionaire on the Forbes list in 2013 with a net worth of $1.5 billion, ranking 974th richest in the world.

Ông Vượng lần đầu tiên được vinh danh là một tỷ phú trong danh sách của Forbes vào năm 2013 với tài sản ròng trị giá 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974 trong những người giàu có nhất thế giới.

Vingroup, one of Vietnam’s largest real estate conglomerates, has been expanding rapidly into retail, logistics, agriculture, education and healthcare sectors.

Vingroup, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam, đã và đang mở rộng nhanh chóng sang các lĩnh vực bán lẻ, logistic, nông nghiệp, giáo dục và y tế.

Nguyen Thi Phuong Thao, the other Vietnamese billionaire and owner of budget carrier Vietjet, is 1,014th on the Forbes list of global billionaires with assets(3) worth around $2.3 billion.

Nguyễn Thị Phương Thảo, một tỷ phú Việt Nam khác và là chủ sở hữu của hãng hàng không Vietjet, đứng thứ 1.014 trong danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes với tài sản trị giá khoảng 2,3 tỷ USD.

Topping the Forbes list was Amazon founder Jeff Bezos, who became world’s first centi-billionaire with a net worth of $133 billion, up $21 billion from 2018. Bill Gates, Microsoft’s co-founder, was in second place with a net worth of $97 billion.

Đứng đầu danh sách Forbes là người sáng lập Amazon ông Jeff Bezos, người trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới với tài sản ròng 133 tỷ USD, tăng 21 tỷ USD từ năm 2018. Bill Gates, đồng sáng lập của Microsoft, đứng ở vị trí thứ hai với giá trị tài sản ròng 97 tỷ USD.

  1. Wealthy /ˈwel.θi/ : rich:

He’s a very wealthy man.

  1. Billionaire /ˌbɪl.jəˈner/ : a person who has money, property, etc. that is worth at least 1,000,000,000 dollars, pounds, euros, etc.

The new mayor is a billionaire with no prior government experience.

  1. Asset /ˈæs.et/ : something valuable belonging to a person or organization that can be used for the payment of debts:

A company’s assets can consist of cash, investments, specialist knowledge, or copyright material.

Xem thêm: Cấu trúc Câu điều kiện với if: Ngữ pháp, cách dùng & bài tập

Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất thế giới
5 (100%) 1 vote[s]
Share.