Home Thế giới Samsung ra mắt mẫu điện thoại Galaxy Z Flip màn hình gập độc lạ

Samsung ra mắt mẫu điện thoại Galaxy Z Flip màn hình gập độc lạ

by Phạm Thư

 

Samsung Electronics has launched a new foldable phone and several new 5G devices.

Samsung Electronics đã ra mắt một chiếc điện thoại gập được mới và hàng loạt các thiết bị 5G mới khác.

Samsung announced the telephone and other products during an event Tuesday in San Francisco, California. The new phone is called the Galaxy Z Flip. It goes on sale February 14 and has a starting price of $1,380.

Samsung ra mắt chiếc điện thoại và các sản phẩm khác trong một sự kiện vào thứ Ba tuần này tại San Francisco, California. Chiếc điện thoại mới có tên gọi là Galaxy Z Flip. Nó sẽ được bày bán vào 14 tháng Hai và có giá khởi điểm là $1,380.

When open, the Galaxy Z Flip is similar in shape and size to most smartphones. When closed, the phone collapses down to half its size, in the shape of a square.

Khi mở ra, chiếc Galaxy Z Flip có hình dáng và kích thước tương tự như hầu hết các điện thoại thông minh. Khi đóng lại, chiếc điện thoại gập xuống một nửa kích thước, có hình vuông.

The Galaxy Z Flip is the company’s second foldable phone. Samsung launched its first model, the Galaxy Fold, last year. That phone closes up over the middle and opens up to the size of a small tablet.

Chiếc Galaxy Z Flip là chiếc điện thoại gập được thứ hai của công ty này. Samsung ra mắt mẫu đầu tiên, chiếc Galaxy Fold, năm ngoái. Chiếc điện thoại này gập ở giữa và khi mở ra có kích thước của một chiếc máy tính bảng nhỏ.

Samsung Galaxy Z Flip là chiếc điện thoại smartphone gập được độc đáo

Technology critics have noted design problems with the Galaxy Fold, which also experienced delays in production. There were also reports that screens on some of the first Folds began breaking after just a few days of use.

Các nhà đánh giá công nghệ đã nhấn mạnh các vấn đề về mặt thiết kế của chiếc Galaxy Fold, mà việc sản xuất của sản phẩm này cũng từng bị trì hoãn. Cũng có những thông tin rằng màn hình của một vài chiếc Fold đầu đời bị hỏng chỉ sau vài ngày sử dụng.

Samsung says the Z Flip’s screen is made of a glass-like material. The Galaxy Fold device had a plastic screen.

Samsung cho biết màn hình của Z Flop được làm từ vật liệu tương tự thủy tinh. Chiếc Galaxy Fold có màn hình làm từ nhựa.

When the Z Flip is closed, users can still see the time, take selfies and be notified of messages. It can be set up in different positions for taking pictures, watching videos or typing.

Khi chiếc Z Flip gập lại, người dùng vẫn có thể thấy thời gian, chụp ảnh selfie và được thông báo tin nhắn đến. Nó có thể đặt ở những vị trí khác nhau để chụp ảnh, xem video hoặc gõ bàn phím.

Rebecca Hirst is a marketing director at Samsung Electronics. She said at the launch event that the new phone marks a “giant step forward” for the company. “We’re changing the shape of the future with the Galaxy Z Flip. This is no ordinary smartphone – it changes everything,” Hirst said.

Rebecca Hirst là giám đốc marketing tại Samsung Electronics. Bà cho biết tại sự kiện ra mắt rằng chiếc điện thoại mới này đã đánh dấu “một bước tiến vĩ đại” của công ty. “Chúng tôi đang thay đổi hình dáng tương lai với chiếc Galaxy Z Flop. Đây không phải là chiếc điện thoại thông tường – nó thay đổi mọi thứ,” Hirst cho biết.

Last year, China’s Huawei launched a foldable smartphone called the Mate X. And, Motorola recently began selling its own flip phone model, called the Razr. The device sells for $1,499.

Năm ngoái, hãng Huawei của Trung Quốc đã ra mắt chiếc điện thoại gập được có tên gọi Mate X. Và, Motorola gần đây đã bắt đầu bày bán mẫu điện thoại gập được của mình, gọi là Razr. Nó được bán với giá $1,499.

Chẳng ai nghĩ điện thoại cảm ứng lại có thể gập lại được như chiếc điện thoại cổ điển ngày xưa cả

The foldable phones represent an attempt by manufacturers to energize a market where sales have slowed. Many people are holding onto their old phones longer, in part, because new phones can be costly. In addition, critics say the new products do not necessarily offer major upgrades in performance.

Chiếc điện thoại gập được này thể hiện nỗ lực của nhà sản xuất thúc đẩy năng lượng cho thị trường khi doanh số đang giảm dần. Rất nhiều người tiếp tục sử dụng điện thoại cũ trong thời gian lâu hơn. một phần, bởi điện thoại mới có thể tốn kém. Thêm vào đó, các nhà đánh giá cho biết các sản phẩm mới không đưa ra những cải tiến đáng kể về mặt hiệu suất một cách cần thiết.

Technology experts say since the new foldable models are pricey, they are likely to appeal only to a limited market.

Các chuyên gia công nghệ cho biết khi các mẫu điện thoại gập được mới đắt đỏ, chúng có vẻ sẽ chỉ xuất hiện ở thị trường hạn chế.

Paolo Pescatore studies the mobile phone market for PP Foresight. He told The Associated Press that while there has been “a lot of excitement” around foldable phones, the devices are likely to go through many changes in coming years.

Paolo Pescatore nghiên cứu về thị trường điện thoại cho PP Foresight. Ông chia sẻ với báo The Associated rằng khi có “rất nhiều sự thích thú” quanh chiếc điện thoại gập được, thiết bị này có vẻ sẽ có nhiều sự thay đổi trong những năm tới.

At its product event this week, Samsung also announced three new versions of its Galaxy S smartphone line. The phones include the S20, S20 Plus and S20 Ultra.

Tại sự kiện sản phẩm của mình trong tuần này, Samsung đồng thời ra mắt 3 phiên bản mới của dòng điện thoại thông minh Galaxy S. Dòng điện thoại này bao gồm S20, S20 Plus và S20 Ultra.

All the S20s promise upgraded cameras and will connect to wireless 5G. 5G is the next generation of wireless technology. It promises much higher internet speeds.

Tất cả chiếc S20 này hứa hẹn sẽ có camera cải tiến và sẽ kết nối với mạng không dây 5G. 5G là thế hệ mới của công nghệ không dây. Nó hứa hẹn tốc độ kết nối Internet nhanh hơn đáng kể.

The S20 phones will go on sale in the United States on March 6, with prices from $1,000 to $1,400.

Những chiếc điện thoại S20 sẽ bày bán tại Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng Ba, với giá trong khoảng từ $1,000 đến $1,400.

Samsung was the top smartphone company in the world last year. But Apple took the number one position in the December quarter, the research service IDC reported.

Samsung là công ty điện thoại hàng đầu thế giới vào năm ngoái. Nhưng theo dịch vụ nghiên cứu IDC báo cáo, Apple đã chiếm vị trí đầu tiên vào quý 4 tháng 12.

Apple’s rise came after a drop in pricing for the iPhone 11 helped the company enjoy its best growth since 2015.

Sự trỗi dậy của Apple bắt đầu khi giá của chiếc iPhone 11 giảm, giúp công ty có được sự tăng trưởng lớn nhất kể từ năm 2015.

Samsung and Apple also face strong competition from Huawei, which finished a close third in market share in the final three months of 2019.

Samsung và Apple đồng thời đối mặt với đối thủ mạnh mẽ là Huawei, chiếm lĩnh gần 1/3 thị trường trong 3 tháng cuối năm 2019.

Nguồn: VOA

New words:

foldable – adj. able to be folded or doubled over (bent in two so that one part lies flat on top of the other)

tablet – n. a small computing device that is controlled by touching the screen or by using a special instrument

screen – n. a flat area on an electronic device where images can be seen

type – v. to write something using a keyboard

ordinary – adj. not special, different or unusual

flip – v. to turn or make something turn onto a different side

upgrade – n. an improvement to something to make it better or higher quality

quarter – n. any three-month period

Xem thêm: 

You may also like

Leave a Comment