Home Việt Nam Khu tập thể Kim Liên, Hà Nội – nơi cổ thụ ‘sống’ trong nhà dân