Home » VN » Hai thác nước của Việt Nam lọt top đẹp nhất thế giới

Hai thác nước của Việt Nam lọt top đẹp nhất thế giới

Two Vietnam waterfalls(1) among world’s most beautiful.

Hai thác nước của Việt Nam lọt top đẹp nhất thế giới.

Microsoft network MSN has included two waterfalls in Vietnam in its list of 15 most charming(2) cascades(3) in the world.

Mới đây MSN đã đưa hai thác nước của Việt  Nam vào danh sách 15 thác nước đẹp cuốn hút nhất với du khách thế giới.

It describes Ban Gioc Waterfall in the northern province of Cao Bang, near the border with China, as ‘a paradise(4) on earth’ while the Dambri Waterfall in Bao Loc Town in the Central Highlands province of Lam Dong is mentioned as place worth visiting.

Đó là thác Bản Giốc nằm ở phía bắc của tỉnh Cao Bằng, gần biên giới với Trung Quốc, nó được miêu tả như là một thiên đường trên trái đất trong khi thác Dambri ở thị trấn Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng của Tây Nguyên được nhắc đến là nơi đáng ghé thăm.

Around 340 kilometers (225 miles) to the north of Hanoi, Ban Gioc is still a relatively uncrowded natural beauty in Vietnam.  

Khoảng 340 km (225 dặm) về phía bắc của Hà Nội, Bản Giốc vẫn mang một vẻ đẹp tự nhiên tương đối vắng vẻ ở Việt Nam.

thác nước đẹp

The waterfall can be visited at any time of year, but the best time is said to be September and October when the summer rains that feed the falls are less frequent and the rice harvest is in full swing.

Du khách có thể ghé thăm thác nước vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng thời gian tốt nhất để đi là tháng 9 và tháng 10 khi những cơn mưa mùa hè giảm dần và vụ thu hoạch lúa đang diễn ra.

Swimming is banned here but there are small bamboo rafts that take tourists to the very edge of the falls.

Du khách không được phép bơi ở đây nhưng sẽ có những chiếc bè tre nhỏ đưa khách du lịch đến tận mép thác.

Around 130 kilometers from the popular highlands resort town of Da Lat, Dambri is one of the highest waterfalls in Vietnam, setting a majestic(5) landscape that draws backpackers(6) and adventurous(7)  trekkers in their thousands every year.

Cách thành phố cao nguyên nổi tiếng Đà Lạt khoảng 130 km, Dambri là một trong những thác nước cao nhất ở Việt Nam, tạo nên một cảnh quan hùng vĩ thu hút hàng ngàn du khách du lịch và những người đi bộ mạo hiểm mỗi năm.

Other waterfalls on the MSN list include Victoria Falls on the border between Zimbabwe and Zambia, Niagara Falls in Canada and the U.S., Yosemite Falls in the U.S., Dudhsagar Falls in India and Yumbilla Falls in Peru.

Các thác nước khác trong danh sách MSN bao gồm Thác Victoria ở biên giới giữa Zimbabwe và Zambia, Thác Niagara ở Canada và Hoa Kỳ, Thác Yosemite ở Hoa Kỳ, Thác Dudhsagar ở Ấn Độ và Thác Yumbilla ở Peru.

Nguồn: Vnexpress

New word:

1, waterfall (n): /ˈwɔː.tə.fɔːl/ water, especially from a river or stream, dropping from a higher to a lower point, sometimes from a great height.

It’s the largest waterfall in the world.

2, charming (adj): /ˈtʃɑː.mɪŋ/ pleasant and attractive:

We had dinner with our director and his charming wife.

3, cascade (n): /kæsˈkeɪd/ a small waterfall, often one of a group

4, paradise (n) = Heaven: in some religions, the place, sometimes imagined to be in the sky, where God or the gods live and where good people are believed to go after they die, so that they can enjoy perfect happiness

They believe they’ll go to Paradise after they die.

5, majestic (adj): /məˈdʒes.tɪk/ beautiful, powerful, or causing great admiration and respect:

We flew over the majestic Sierra Nevada mountains.

6, backpacker (n): /ˈbækˌpæk.ər/ a person who travels with a backpack

It also became a popular place to stay for backpackers

7, adventurous (adj) /ədˈven.tʃər.əs/ exciting and often dangerous:

She led an adventurous life.

Xem thêm: Cách đọc, nói, viết giờ và thời gian trong tiếng Anh

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *