Home » VN » Việt Nam vào top 5 bảng xếp hạng nhan sắc năm 2018

Việt Nam vào top 5 bảng xếp hạng nhan sắc năm 2018

(Chọn Listen on browser để nghe luôn trên web)

Vietnamese women’s recent achievements(1) in international pageants have seen the nation’s beauty ranking rise.

Những thành tích gần đây của phụ nữ Việt trong các cuộc thi quốc tế đã giúp gia tăng thứ hạng sắc đẹp của quốc gia.

Missosology.org, a leading pageant-related community forum, has published Top 20 Timeless Beauty 2018 rankings based on the total score in five contests: Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supranational and Miss Earth.

Missosology.org, một diễn đàn về các cuộc thi nhan sắc hàng đầu, đã công bố bảng xếp hạng Top 20 Vẻ đẹp vượt thời gian (2018) dựa trên tổng số điểm của năm cuộc thi: Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Trái đất.

Vietnam has risen to fifth place with a total of 507 points, 10 ranks higher than in 2017.

Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ năm với tổng số 507 điểm, cao hơn 10 bậc so với năm 2017.

According to Missosology, the country gained when Phuong Khanh won Miss Earth 2018, and slipped(2) when its representative did not progress at Miss International.

Theo Missosology, Việt Nam tăng hạng khi Phương Khánh giành chiến thắng tại Hoa hậu Trái đất 2018, và giảm khi người đẹp Việt không tiến triển tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế.

sắc đẹp, nhan sắc

H’Hen Nie’s top 5 finish in the Miss Universe contest late last year will keep the spotlight(3) on Vietnam in the coming years, the website says.

Vị trí top 5 chung cuộc của H’Hen Nie trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào cuối năm ngoái sẽ giúp Việt Nam gây được sự chú ý trong những năm tới, trang web cho biết.

With 647 points, Venezuela topped the list, marking the 18th time the country has won the title. The Philippines came in second place with 616 points. Mexico was in third place.

Với 647 điểm, Venezuela đứng đầu danh sách, đánh dấu lần thứ 18 nước này giành được danh hiệu trên. Philippines đứng ở vị trí thứ hai với 616 điểm. Mexico ở vị trí thứ ba.

In addition to the above achievements, Vietnam also ranked eighth among the 10 countries with outstanding achievements in beauty contests in 2018, as assessed by Global Beauties.

Ngoài những thành tích trên, Việt Nam còn đứng thứ 8 trong số 10 quốc gia có thành tích nổi bật trong các cuộc thi sắc đẹp năm 2018, theo đánh giá của Global Beauties.

This achievement was included among the Top 10 Typical Cultural Events of the Year by Vietnam’s Ministry of Culture, Sports and Tourism.

Thành tích này được đưa vào danh sách 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu nhất trong năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phuong Khanh, H’Hen Niê and Minh Tu were in the top 25 women listed in Missosology’s Timeless Beauty Award.

Phương Khánh, H’Hen Niê và Minh Tú nằm trong top 25 phụ nữ được ứng cử cho Giải thưởng sắc đẹp vượt thời gian của Missosology.

Phuong Khanh and H’Hen Niê ranked fifth with 3,939 points. Minh Tu, a Supranational Vietnam contestant, ranked 22nd with 3,273 points.

Phương Khánh và H’Hen Niê xếp thứ năm với 3.939 điểm. Minh Tú, một thí sinh của Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam, xếp thứ 22 với 3,273 điểm.

  1. Achievement /əˈtʃiːv.mənt/ : something very good and difficult that you have succeeded in doing:

An Olympic silver medal is a remarkable achievement for one so young.

  1. Slip /slɪp/ : to go into a worse state, often because of lack of control or care:

Productivity in the factory has slipped noticeably in the last year.

  1. Spotlight /ˈspɑːt.laɪt/ : If something spotlights a particular situation, it directs public attention to it.

Xem thêm: =)), :)), :3, :v, ^^ là gì? | Ý nghĩa các biểu tượng cảm xúc bằng ký tự

 

Rate this post

One comment

  1. Nguyễn Thanh Hiền

    A small mistake about number that you need to correct is ‘3,273 points’ into ‘3.273 điểm’.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *