Home Chưa được phân loại TT Trump sẽ gặp ông Kim Jong Un ở Việt Nam cuối tháng 2

TT Trump sẽ gặp ông Kim Jong Un ở Việt Nam cuối tháng 2

by Admin

trupm gặp kim

U.S. President Donald Trump said Wednesday he plans to meet North Korean leader Kim Jong-un in Vietnam on February 27-28.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông dự định sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam vào ngày 27-28/2.

“If I had not been elected president of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. Much work remains to be done, but my relationship(1) with Kim Jong-un is a good one.”

“Nếu như tôi không được bầu làm tổng thống Mỹ thì theo tôi thấy, chúng ta hiện giờ sẽ đang ở trong cuộc chiến lớn với Triều Tiên. Còn rất nhiều việc phải làm nhưng quan hệ của tôi với ông Kim Jong Un đang được duy trì tốt.”

“Kim and I will meet again on February 27-28 in Vietnam,” he said.

“Chủ tịch Kim và tôi sẽ gặp lại nhau vào ngày 27-28.2 tại Việt Nam,” ông nói.

Trump made the announcement in his annual State of the Union address to Congress, confirming rumors(2) about Vietnam being chosen as the venue for their second meeting.

Ông Trump đã đưa ra thông điệp liên bang gửi tới Quốc hội, xác nhận tin đồn về việc Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức cuộc họp thứ hai của họ.

But he stopped short of saying where in Vietnam.

Nhưng ông không nói rõ địa điểm nào ở Việt Nam.

Vietnam’s Foreign Ministry spokeswoman Le Thi Thu Hang said late last month that Vietnam was confident of its readiness to host the second Kim-Trump meeting.

Vào cuối tháng trước phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng Việt Nam tự tin đủ điều kiện để tổ chức cuộc gặp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Kim-Trump.

The nation was willing to actively contribute to building peace and stability(3) in the Korean peninsula, she added.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, bà nói thêm.

AFP earlier quoted a Vietnamese government source as saying that “logistical preparations” were under way to host the meeting, which would most likely happen in the capital Hanoi or the coastal city of Da Nang.

AFP trước đó đã trích dẫn một nguồn tin của chính phủ Việt Nam nói rằng “các công tác hậu cần” đang được tiến hành để tổ chức cuộc họp, mà rất có thể sẽ xảy ra ở thủ đô Hà Nội hoặc thành phố ven biển Đà Nẵng.

The U.S. President joined leaders of 20 Pacific Rim economies, including Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, for the APEC 2017 summit in Da Nang.

Tổng thống Hoa Kỳ đã cùng các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế Vành đai Thái Bình Dương, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 tại Đà Nẵng.

The South Korean ambassador to Vietnam, Kim Do-hyon, said he highly regarded Vietnam’s contributions to denuclearization(4) and peace on the Korean peninsula.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Kim Do-hyon, cho biết ông đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam đối với việc phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

“Vietnam has good relations with both South and North Korea and the U.S., and has experience in successfully hosting many international summits in recent years such as APEC.”

“Việt Nam có quan hệ tốt với hai miền Nam, Bắc Triều Tiên và cả Hoa Kỳ, có kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều hội nghị thượng đỉnh quốc tế trong những năm gần đây như APEC.”

The U.S. expects Pyongyang to give up its nuclear arsenal, built by the Kim regime as a hedge against military action by hostile nations, including “regime change.”

Hoa Kỳ hy vọng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, thứ được chế độ ông Kim xây dựng như một hàng rào chống lại hành động quân sự của các quốc gia thù địch, bao gồm cả việc “thay đổi chế độ”.

  1. Relationship /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ : the way in which two or more people feel and behave towards each other:

He has a very good relationship with his uncle.

  1. Rumor /ˈru·mər/ : an unofficial, interesting story or piece of news that might be true or invented, and that is communicated quickly from person to person:

Rumors about her are circulating at school.

  1. Stability /stəˈbɪl.ə.t̬i/ : a situation in which something is not likely to move or change:

a period of political stability

  1. Denuclearization /ˌdiːˈnjuː.klɪə.raɪz/ : to remove nuclear weapons from a place:

The documents detailing proposals for denuclearizing the region were leaked to the press.

We need an incentive to denuclearize.

Xem thêm: Although, Though, Even though, Despite, In spite of:Cách dùng & phân biệt

Nguồn: e.vnexpress

 

You may also like

Leave a Comment

shares