Home » World » Phi công phát hiện ra UFO trên không phận Ireland

Phi công phát hiện ra UFO trên không phận Ireland

UFO
Vật thể bay không xác định (Ảnh minh họa)

The Irish Aviation Authority (IAA) has launched an investigation into reports of unidentified flying objects (UFOs) flying at high speed off the southwest coast of the country.

Cơ quan Hàng không Ailen (IAA) đã đưa ra một cuộc điều tra đối với những báo cáo về vật thể bay không xác định (UFO) bay ở tốc độ cao ngoài khơi bờ biển tây nam của nước này.

The probe(1) is based on reports from commercial airline pilots made on November 9 describing bright lights and objects moving at high speeds over the Atlantic Ocean, the BBC reported.

Cuộc điều tra dựa trên các báo cáo từ phi công thương mại được thực hiện vào ngày 9 tháng 11 mô tả những vệt sáng chói và các vật thể đang chuyển động ở tốc độ cao trên biển Đại Tây Dương, BBC đưa tin.

First contact was made at 6:47 a.m. local time Friday, when a British Airways flight—with callsign Speedbird94—spoke to the air traffic control tower at Shannon Airport in the southwest of the country.

Sự tiếp xúc đầu tiên là lúc 6:47 giờ sáng thứ sáu, khi một chuyến bay của British Airways — mang tín hiệu Speedbird94 — đã báo cáo với tháp kiểm soát không lưu tại sân bay Shannon ở phía tây nam đất nước.

The pilot asked whether there were any military exercises scheduled in the area because she had spotted something “moving so fast” nearby. The air traffic controller said there were no such maneuvers(2) planned.

Phi công hỏi liệu có bất kỳ cuộc tập trận quân sự nào ở đó hay không vì cô phát hiện có thứ gì đó “di chuyển rất nhanh” gần đó. Bộ phận điều khiển không lưu cho hay không hề có có cuộc diễn tập nào như vậy.

The pilot clarified that she had seen a “very bright light” that had flown up along the left side of her Boeing 787 plane before it “rapidly veered to the north.” The sighting occurred in the final stages of a flight from the Canadian city of Montreal to London Heathrow.

Phi công giải thích rằng cô đã nhìn thấy một “vệt sáng rất chói” bay dọc theo mạn trái của chiếc máy bay Boeing 787 trước khi nó “nhanh chóng đổi hướng về phía bắc.” Cảnh tượng diễn ra ở chặng cuối của chuyến bay từ Montreal (Canada) đến Heathrow (Anh).

The pilot noted the UFO did not seem to be heading for a collision(3), but continued to wonder exactly what it was she was seeing. A Virgin pilot flying from Orlando to Manchester, U.K.—with callsign Virgin76—joined the conversation and suggested the object could be a meteor or something else re-entering Earth’s atmosphere.

Phi công nhận thấy rằng UFO không có vẻ như đang hướng tới một vụ va chạm, nhưng vẫn băn khoăn chính xác thì thứ cô đã nhìn thấy là gì. Một phi công của hãng Virgin bay từ Orlando đến Manchester, Vương quốc Anh – mang tín hiệu Virgin76 — tham gia cuộc trò chuyện và cho rằng đây có thể là một thiên thạch hoặc thứ gì đó quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất.

He added there were “multiple objects following the same sort of trajectory” that were all very bright. The Virgin pilot also noted “two bright lights” on the right side of his aircraft which subsequently climbed away at high speed.

Anh nói thêm rằng có “rất nhiều vật thể bay cùng chiều” đều rất sáng. Phi công Virgin cũng thấy “hai vệt sáng” ở phía bên phải máy bay mà sau đó đã tăng tốc rất nhanh.

  1. Probe /prəʊb/ : an attempt to discover information by asking a lot of questions:

an FBI probe into corruption

a Justice Department probe into the Democrats’ fund raising

  1. Maneuver : a planned and controlled movement or operation by the armed forces for training purposes and in war:

We saw the army on manoeuvres in the mountains.

  1. Collision /kəˈlɪʒ.ən/ : an accident that happens when two vehicles hit each other with force:

There has been a collision on the southbound stretch of the motorway.

Nguồn: e.vnexpress

Phi công phát hiện ra UFO trên không phận Ireland
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *