VN

2 “Sếp” của VNG và Tiki lọt top 30 founder startup Đông Nam Á

CEO Lê Hồng Minh phát biểu tại sự kiện Vietnam Game Summit 2017
CEO Lê Hồng Minh phát biểu tại sự kiện Vietnam Game Summit 2017

Le Hong Minh and Tran Ngoc Thai Son have made TechInAsia’s top 30 tech startup founders’ list for Southeast Asia.

Lê Hồng Minh và Trần Ngọc Thái Sơn lọt top 30 nhà sáng lập hàng đầu Đông Nam Á do TechInAsia bình chọn.

Le Hong Minh is CEO of VNG Corporation, which is the top provider of internet content in Vietnam. It all started with VinaGame, an online gaming platform Le Hong Minh founded in 2004. The company now owns major news site Zing, popular music site Zing MP3 and the instant messaging app Zalo.

Lê Hồng Minh là Giám đốc điều hành của Tập đoàn VNG, nhà cung cấp dịch vụ internet hàng đầu tại Việt Nam. Tất cả bắt đầu với VinaGame, một nền tảng chơi game trực tuyến được Lê Hồng Minh thành lập vào năm 2004. Công ty hiện sở hữu trang web tin tức lớn là Zing.vn, trang web về âm nhạc nổi tiếng Zing MP3 và ứng dụng nhắn tin nhanh Zalo.

In 2017, it made a record $186.3 million in revenue(1) and $41 million in profit.

Trong năm 2017, công ty đạt doanh thu kỷ lục 186,3 triệu đô la và 41 triệu $ lợi nhuận.

Tran Ngoc Thai Son is CEO of Tiki, an e-commerce platform with more than 300,000 products in 12 categories.

Trần Ngọc Thái Sơn là Giám đốc điều hành của Tiki, một nền tảng thương mại điện tử với hơn 300.000 sản phẩm thuộc 12 danh mục.

Tiki started off as an online book store in 2010 before venturing(2) into e-commerce. Son believes that the transition from traditional to online shopping is inevitable(3).

Trước khi mạo hiểm tham gia vào thương mại điện tử, Tiki bắt đầu như một cửa hàng sách trực tuyến vào năm 2010. Sơn tin rằng sự chuyển đổi từ mua sắm truyền thống sang trực tuyến là điều tất yếu.

Tiki now ships goods across the length and breadth of Vietnam. The company intends to help further with fulfillment, logistics and other services.

Tiki hiện đang vận chuyển hàng hóa trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Công ty có ý định đẩy mạnh việc xử lý đơn hàng, chuỗi cung ứng và các dịch vụ khác.

CEO Trần Ngọc Thái Sơn - nhà sáng lập Tiki.vn.
CEO Trần Ngọc Thái Sơn – nhà sáng lập Tiki.vn.

TechInAsia listed and placed the companies based on track record and firm’s public data (funding, revenue and evaluation) and divided them into three categories based on their company’s size  – “The up-and-comers,” “the established entrepreneurs,” and “the industry giant.”

TechInAsia liệt kê và xếp hạng các công ty dựa trên hồ sơ theo dõi và dữ liệu công khai của công ty ( vốn, doanh thu và định giá) và xếp vào 3 nhóm theo quy mô của công ty – “Những công ty khởi nghiệp”, “ Các doanh nghiệp đã có vị thế” và “ Gã khổng lồ ngành công nghiệp. ”

VNG is listed under “the established entrepreneurs” while Tiki is placed under “the up-and-comers.”

VNG được xếp vào “các doanh nghiệp đã có vị thế” trong khi Tiki vào nhóm “những công ty khởi nghiệp”.

Other overseas CEOs in the list are from Singapore, Thailand, Malaysia, and Indonesia.

Các CEO nước ngoài khác trong danh sách là từ Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

According to TechInAsia, startup funding rose threefold(4) in Southeast Asia from 2016 to 2017; from $2.52 billion to $7.86 billion.

Theo TechInAsia, số vốn rót vào các startup ở Đông Nam Á đã tăng gấp ba lần từ năm 2016 đến năm 2017; từ 2,52 tỷ đô la đến 7,86 tỷ đô la.

Xem thêm: Bài tập thì tương lai đơn

  1. Revenue (noun): thu nhập, doanh thu

Taxes provide most of the government’s revenue.

These measures will increase the club’s ability to generate revenue.

  1. Venture (verb): liều, mạo hiểm

She rarely ventured outside, except when she went to stock up on groceries.

She advised us to look abroad for more lucrative business ventures.

  1. Inevitable (adj): tất yếu, không thể tránh khỏi

The accident was the inevitable consequence/result/outcome of carelessness.

Unfortunately, violence is the inevitable corollary of such a revolutionary change in society.

  1. Threefold (adv): gấp ba lần

Prices have risen threefold.

 

 

2 “Sếp” của VNG và Tiki lọt top 30 founder startup Đông Nam Á
Đánh giá bài viết

Post Comment