Home Việt Nam WHO khen ngợi phản ứng của Việt Nam trước dịch bệnh Covid-19

WHO khen ngợi phản ứng của Việt Nam trước dịch bệnh Covid-19

by Phạm Thư

Vietnam has responded well to the Covid-19 epidemic from the very outset, preventing its spread, WHO says.

Theo WHO, Việt Nam đã phản ứng tốt với dịch bệnh Covid-19 ngay từ khi mới bắt đầu, ngăn chặn sự lây lan của nó.

The World Health Organization said in a statement Saturday that the first days of the outbreak, when China had detected just 27 cases of the acute respiratory disease, Covid-19, in Wuhan City, Vietnam’s Health Ministry had already issued prevention guidelines, including close monitoring of border areas and steps to prevent possible infections among people.

Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố vào thứ Bảy tuần trước rằng ngay từ những ngày đầu của dịch bệnh bùng phát, khi Trung Quốc mới chỉ xác định 27 trường hợp mắc bệnh hô hấp cấp tính, Covid-19, tại thành phố Vũ Hán, Bộ Y tế VIệt Nam đã ban hành các hướng dẫn phòng ngừa, bao gồm giám sát chặt chẽ các khu vực biên giới và các bước để ngăn chặn những trường hợp có khả năng lây nhiễm trong người dân.

When China confirmed the first death caused by the new coronavirus on January 11, Vietnam quickly tightened medical control at all border gates and airports. Visitors’ body temperature was checked on arrival; and anyone showing symptoms of cough, fever, chest pain or breathing difficulties were isolated for testing and strictly monitored at medical facilities.

Khi Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên bởi virus corona vào ngày 11 tháng 1, Việt Nam nhanh chóng thắt chặt các biện pháp kiểm soát y tế tại tất cả cửa khẩu và sân bay. Khách du lịch được kiểm tra thân nhiệt khi hạ cánh; và bất cứ ai có triệu chứng ho, cảm sốt, đau ngực và khó thở sẽ bị cách ly để kiểm tra và theo dõi chặt chẽ tại các cơ sở y tế.

Apart from a hotline to provide the public with needed information on the disease, Vietam also established 45 rapid response teams at major hospitals across the country to deal with suspected cases of new coronavirus infections.

Ngoài đường dây nóng để cung cấp các thông tin cần thiết cho cộng đồng về bệnh dịch, Việt Nam đồng thời thành lập 45 đội phản ứng nhanh tại các bệnh viện lớn trên đất nước để đối phó với các trường hợp nghi nhiễm virus corona.

Vietnam has also been doing a good job in monitoring and quarantining those suspected of contracting the virus and in treating infected patients, ever since the nation detected the first infection cases, the WHO statement said.

Theo tuyên bố của WHO, Việt Nam cũng đã đang thực hiện tốt việc theo dõi và cách ly những trường hợp nghi nhiễm virus và trong việc điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh, kể từ khi quốc gia phát hiện ra những ca nhiễm bệnh đầu tiên.

Việt Nam đang ứng phó tốt đối với dịch bệnh Covid-19

So far, Vietnam has recorded 16 cases, of whom seven have been discharged from hospitals while the rest are all in stable condition.

Cho đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 16 ca nhiễm bệnh, 7 người trong số đã được xuất viện trong khi số còn lại đều đang ở trạng thái ổn định.

Of the 16 infections, 11 have been detected in northern Vinh Phuc Province. The 11 and others who came into contact with them have been quarantined for treatment and testing.

Trong số 16 ca nhiễm bệnh, 11 người được xác định ở tỉnh Vĩnh Phúc ở phía Bắc. 11 người này và những người có tiếp xúc với họ đã bị cách ly để điều trị và kiểm tra.

“Early detection, early isolation, and active treatment is extremely important,” WHO said.

“Xác định sớm, cách ly sớm, và điều trị linh động là cực kỳ quan trọng,” WHO cho biết.

The UN health agency said it highly evaluates Vietnam’s ability to address urgent public health issues, including emerging outbreaks of infectious diseases.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết họ đánh gia rất cao khả năng của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe khẩn cấp, bao gồm cả các dịch bệnh lây nhiễm mới nổi.

This result was made possible by many years of investment to improve Vietnam’s healthcare capacity, WHO said.

WHO cho biết, kết quả này khả thi nhờ nhiều năm đầu tư nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe của VIệt Nam.

But WHO also urged Vietnam to stay on high alert and be ready to respond adequately because more infection cases should be expected in coming days.

Nhưng WHO đồng thời kêu gọi VIệt Nam cảnh giác cao độ và sẵn sàng để phản ứng một cách đầy đủ bởi nhiều ca nhiễm bệnh có thể sẽ xuất hiện trong những ngày tới.

WHO had said earlier this week that the first vaccine targeting the novel coronavirus could be available in 18 months “so we have to do everything today using available weapons.”

WHO chia sẻ rằng đầu tuần này rằng liều vắc xin cho virus corona đầu tiên sẽ có thể có sẵn trong vòng 18 tháng “vì vậy chúng tôi phải sử dụng tất cả những gì có ở hiện tại bằng cách sử dụng những vũ khí có sẵn.”

As of Sunday afternoon, the Covid-19 global death toll had climbed to 1,669 and confirmed infections reached 69,276. As many as 9,702 have recovered.

Vào chiều Chủ Nhật, số ca tử vong của dịch bệnh Covid-19 đã tăng lên 1,669 và số ca được xác nhận nhiễm bệnh đạt ngưỡng 69,276. Có đến 9,702 ca đã hồi phục.

Nguồn: VnExpress

Xem thêm: 

You may also like

Leave a Comment