Home Việt Nam Nhịn đói, rồng rắn xếp hàng xin visa đi Hàn Quốc

Nhịn đói, rồng rắn xếp hàng xin visa đi Hàn Quốc

by Admin

At 3 am in Hanoi, thousands in queue for South Korea visas.

Hàng nghìn người xếp hàng từ 3 giờ sáng để làm thủ tục xin visa Hàn Quốc tại Hà Nội.

People from Hanoi and nearby provinces are queuing up before daybreak(1)  to apply for South Korea visas, fearing policy changes.

Người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đang xếp hàng từ trước khi bình minh để xin visa Hàn Quốc, vì họ sợ chính sách lại thay đổi.

Following rumors that the relaxed visa policy of South Korea, which took effect on December 3 last year, could change any time, thousands have been thronging(2)the Charmvit Tower on Tran Duy Hung Street in downtown Hanoi, where the Consular Department of the South Korean Embassy in Vietnam is located.

Theo tin đồn về chính sách nới lỏng visa của Hàn Quốc, có hiệu lực vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, hàng ngàn người đã đổ về tòa nhà Charmvit Tower trên phố Trần Duy Hưng ở trung tâm thành phố Hà Nội, nơi Lãnh sự quán Hàn Quốc đặt trụ sở tại Việt Nam.

Many of them are queuing up from 2-3 a.m. to get a token number and await their turn.

Nhiều người trong số họ phải xếp hàng từ 2-3 giờ sáng để lấy lấy số và chờ đến lượt.

From last December, the South Korean government had started granting C-3 visas to permanent residents of the three Vietnam’s biggest cities Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang without any occupational priority as part of South Korea’s “New Southern Policy.”

Từ tháng 12 năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu cấp thị thực C-3 cho công dân Việt Nam có  hộ khấu tại ba thành phố lớn nhất Việt Nam là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng mà không có bất kì một ưu tiên cho nghề nghiệp nào cả là một phần trong “Chính sách phương Nam mới” của Hàn Quốc.

Xin visa hàn quốc

C-3 visa holders can stay in South Korea for up to 30 days, with no restrictions(3) on number of visits for five years.

Người có visa C-3 có thể ở lại Hàn Quốc trong tối đa 30 ngày, không hạn chế số lần nhập cảnh vào Hàn Quốc trong 5 năm.

Most of the visa seekers come from outlying districts in Hanoi and north-central provinces such as Nghe An, Ha Tinh and Thanh Hoa. The provinces are traditionally a big source of labor to South Korea.

Phần lớn người xếp hàng đến từ các vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội hoặc từ các tỉnh thành miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.. Các tỉnh có truyền thống là nguồn lao động lớn cho Hàn Quốc.

A person carries an application package that includes the passport and residence book. Those who do not have a permanent residence in the three major cities are required to show temporary(4) residence papers.

Mỗi người sẽ mang theo hộ chiếu và sổ hộ khẩu. Những người không có hộ khẩu thường trú tại ba thành phố lớn được yêu cầu xuất trình giấy tạm trú ở một trong ba thành phố trên.

A consular officer issues token numbers. Every day, the Korean consul department only gives out 300 numbers, but the number of people coming every day now is estimated at around 3,000.

Cán bộ lãnh sự sẽ phát số thứ tự vào nộp hồ sơ. Mỗi ngày, lãnh sự Hàn Quốc phát ra 300 số, song số người chờ đợi mỗi ngày ước tính khoảng 3.000 người.

The number of Vietnamese applicants for visas to South Korea has boomed since last month.

Số lượng người Việt Nam xin visa Hàn Quốc đã tăng một cách nhanh chóng kể từ tháng trước.

Nguyen Thi Lan (pictured) from Hanoi’s Quoc Oai District, showed up from 6 a.m. She said she wanted to apply for the visa to visit her relatives in South Korea.

“In the next few months, South Korea may tighten(5) the visa policy; therefore, I have to submit visa application right now though the waiting game is very tiring,” she said.

Đợi từ 6h sáng, bà Nguyễn Thị Lan, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, bà muốn xin visa du lịch để sang Hàn Quốc chơi với cháu. “Có thể mấy tháng nữa Hàn Quốc lại siết chặt thủ tục nên tôi phải đi xin ngay, dù phải chờ đợi rất mệt mỏi”, bà Lan nói.

A man smiles when he is about to get his turn for submission.

Người đàn ông vui mừng nhận được số cho phép lên phòng tiếp nhận hồ sơ của lãnh sự.

Another takes a nap on the sidewalk while waiting.

Ở góc khác, có người ngủ gục bên hàng rào

With the current visa policy, applicants have to pay VND1.8 million ($80) as fees and wait for a week to be considered for a five-year visa, while Vietnamese professionals like doctors, lawyers or professors, graduates who enrolled in four-year-plus programs in South Korean universities and those with masters’ degrees or above from overseas will be eligible for the 10-year multi-entry visas.

Với chính sách visa hiện tại, ứng viên phải trả phí là 1,8 triệu đồng (80 USD)  và chờ một tuần để được xem xét xin visa trong 5 năm, trong khi các chuyên gia Việt Nam như bác sĩ, luật sư hoặc giáo sư, sinh viên tốt nghiệp đăng ký thêm 4 năm theo chương trình tại các trường đại học Hàn Quốc và những người có bằng thạc sĩ trở lên từ nước ngoài sẽ đủ điều kiện cho thị thực nhập cảnh 10 năm.

New words:

  1. Daybreak (n): /ˈdeɪ.breɪk/ the period in the day when light from the sun begins to appear in the sky

Only at daybreak, however, was it discovered that oil was being discharged into the sea.

  1. Throng (v) : /θrɒŋ/to be or go somewhere in very large numbers

A huge throng had gathered around the speaker.

  1. Restriction (n) : /rɪˈstrɪk.ʃən/ an official limit on something

There are speed restrictions on this part of the road

  1. Temporary (adj): not lasting or needed for very long

Don’t worry, his depression is only temporary – it’ll soon pass.

  1. Tighten (v) /ˈtaɪ.tən/  strongly control something

Security was tightened at US embassies around the world.

Nguồn: e.Vnexpress

Xem thêm: In time và On time trong tiếng Anh: Cách dùng & phân biệt

You may also like

Leave a Comment

shares